Zverejnenie príspevku / stránky na vybrali.sme.sk Bookmark and Share Tlač / PDF príspevku / stránky

13. februára 2010

Top 10: 10. John Gottman

Desať najvplyvnejších terapeutov za posledných 25 rokovV osemdesiatych a deväťdesiatych rokoch nahrával matematik, z ktorého sa stal psychológ, John Gottman v Seattli vo svojom špeciálne zariadenom štúdiu, ktoré reportéri prezývali „laboratórium lásky“, obyčajné páry v tých najobyčajnejších chvíľach – keď sa hrali, rozprávali, bozkávali, nesúhlasili, pozerali televíziu, varili obed, žartovali. Občas ich požiadal, aby sa rozprávali o konflikte a pritom monitory na ich hrudi zaznamenávali ich tep alebo sedadlá na pružinách zaznamenávali ich nepokoj. Študoval novomanželov, manželov v kríze, ľudí, ktorí kričali a ľudí, ktorí nikdy nezvýšili hlas. Pomocou prepracovaného kódovacieho systému zaznamenával rýchlo sa meniace výrazy tváre, povzdychy, vlhkosť dlaní, pohyby očí. Sledoval manželov vyše dvadsať rokov, aby zistil, kto sa rozviedol, kto si vytvoril paralelný život a kto ostal spolu (šťastne alebo nešťastne).

Potom Gottman pretlmočil svoje údaje do čísiel. Zistil, že dokáže predpovedať rozvod s 91% presnosťou tým, že analyzuje sedem premenných počas päťminútového rozhovoru manželov o názorovej nezhode. (Či sú jeho výsledky presnejšie než klebety v meste je ešte potrebné preskúmať.) Tieto objavy Johna Gottmana preslávili. Mnohí odborníci sú teraz presvedčení, že väčšina našich vedomostí o manželstve a rozvodoch pochádza z jeho práce.

Gottman vyšetril vyše 3000 párov a zistil, že väčšina z nich sa háda a že dokonca aj tie najšťastnejšie manželstvá nikdy nevyriešili 69% svojich konfliktov. Pre dĺžku manželstva teda nie je dôležité, či sa manželia hádajú, ale ako.

V manželstvách, ktoré dlho a dobre pretrvali – „majstrovských manželstvách“, ako ich Gottman a jeho kolegovia nazývali – manželky nastoľovali problémy jemne a radšej skôr než neskôr. Ani manželia, ani manželky sa nerozčúlili natoľko, že by ich tep stúpol nad 95 úderov za minútu a tieto páry narúšali rastúce napätie žartmi, uisťovaním a rozptýlením. 80% sťažností v Gottmanovej štúdii vzniesli manželky, ale úspešní manželia sa nehrali na kráľa alebo nereagovali prekrížením rúk. A čo je najpozoruhodnejšie, „majstrovské páry“ urobili počas hádky v pomere na jeden výpad aspoň 5 pozitívnych poznámok alebo gest. V pokojnejších časoch bol u nich pomer pozitívnych akcií k negatívnym až 20:1. U „majstrov katastrof“ to bolo naopak.

Gottmanov výskum ukázal, že nezáleží iba na tom, ako sa manželia hádajú, ale aj ako sa zmierujú. Manželstvá boli stabilné v čase, keď sa manželia naučili po hádke zmierovať. Partneri, ktorí smerovali k rozvodu, reagovali na pokusy toho druhého o zlepšenie ovzdušia iba v 33% prípadov, kým šťastné páry v 80%.

V roku 1994 Gottman spolu so svojou manželkou klinickou psychologičkou Julie Schwartz Gottmanovou využili svoje vedomosti na vytvorenie vedecky podloženej párovej terapie. V roku 1998 začali viesť pokročilé výcviky pre terapeutov. Do roku 2004 prešlo ich workshopmi a terapiou na klinike 4000 manželských dvojíc. O dva roky neskôr bolo už 3000 terapeutov, ktorí absolvovali ich základný kurz, 65 ich bolo certifikovaných a ďalších 600 bolo na dobrej ceste k certifikácii v Gottmanovej metóde párovej terapie – zmesi klasických terapeutických zručností a vedeckej objektivity.

Výskum ukazuje, že terapeuti, ktorí používajú tento prístup, dokážu svojich klientov nepopierateľne zastaviť pred tým, čo Gottmanovci volajú „Štyria jazdci manželskej apokalypsy“ – pohŕdanie, kritika, defenzívnosť a obštrukcie. Pred tým než začne terapia, dostanú obaja partneri vyše 30 dotazníkov typu ceruzka - papier. Štandardnou súčasťou terapie sú videonahrávky a monitorovanie tepu. Objektivita, štruktúra a autoritatívny prístup odľahčuje a udržuje na uzde znechutenie a chaos, ktorý manželia v ťažkostiach často vytvárajú.

Kvantová fyzika pre všetky vedy dokázala, že pozorovateľ ovplyvňuje pozorované bez ohľadu na to, aký je neutrálny alebo objektívny. Ešte je príliš skoro posudzovať, nakoľko sú manželské páry v Gottmanovom „laboratóriu lásky“ ovplyvnení samotným Gottmanom a tým, že sú objektmi výskumu. Ďalší bádatelia overia efektivitu Gottmanovej metódy a potrvá niekoľko rokov, kým sa na to nazbiera dostatok údajov. Doterajšie výsledky sú sľubné, ale v tejto fáze musíme ponechať konečné posúdenie na neskoršie.


Článok uverejnený s láskavým súhlasom redakcie bulletinu EMPATIA.

10. John Gottman


0 comments:

Zverejnenie komentára