Zverejnenie príspevku / stránky na vybrali.sme.sk Bookmark and Share Tlač / PDF príspevku / stránky

O nás

Inštitút Virginie Satirovej v Slovenskej republike


je mimovládna, nezisková, vzdelávacia organizácia, jej zakladateľmi a lektormi sú skúsení odborníci z profesií klinický a poradenský psychológ, psychoterapeut, sociálny pracovník a pedagóg.

Naše podujatia prezentujú verejnosti aj profesionálom Systemický model rastu, ktorý iniciovala Virginia Satirová (1916 - 1988) a rozvíjajú jej spolupracovníci a žiaci.


Tréningový tím IVS v SR
Tréningový tím IVS v SR

s dr. Johnom Banmenom na supervíznom seminári v roku 2002

Vzdelávacie semináre, výcviky a supervízie inštitútu Vám dávajú možnosť zoznámiť sa a rozširovať svoju skúsenosť s modelom rastu, predovšetkým s jeho
• filozofiou
• teóriou a metodológiou
• zážitkovým učením • rozvojom zručností
• praxou • supervíziou
• výskumom
Poslaním IVS je podpora vzdelávania, lektorská, terapeutická, poradenská, konzultačná, supervízna, publikačná alebo iná podporná činnosť súvisiaca s praktickým využitím Systemického modelu rastu Virginie Satirovej.

IVS v SR je akreditovaný výcvikový inštitút Slovenskej psychoterapeutickej spoločnosti (SPS).

Lektori a asistenti IVS pracujú ako profesionálni psychoterapeuti a poradcovia s jednotlivcami, pármi a rodinami.

Členom IVS v SR sa môže stať každý občan SR, ktorý súhlasí s poslaním a cieľmi IVS v SR.


Súvisiace stránky:

O nás
Čo ponúkame
Koho pozývame
Z našej histórie

Model Virginie Satirovej