Zverejnenie príspevku / stránky na vybrali.sme.sk Bookmark and Share Tlač / PDF príspevku / stránky

2. septembra 2010

Model V. Satirovej a humanizácia vzdelávania

Kapitola „Model V. Satirovej v kontexte koncepcií humanizácie výchovy a vzdelávania v školách“ zo záverečnej práce špecializačného štúdia Popluhárová H.: „Model Virginie Satirovej v praxi školského psychológa“.

Otázka humanizácie výchovy a vzdelávania rezonuje v našich školách najmenej desaťročie. Z množstva koncepcií sa ujali len niektoré časti, no systém školstva výrazne nezasiahla a nezmenila žiadna z reforiem.

V rámci psychologických koncepcií Gajdošová a Herényiová (2002) uvádzajú:

• terapeutickú koncepciu
• behaviorálnu koncepciu
• koncepciu duševného zdravia
• koncepciu skupinovej dynamiky

Model V. Satirovej sme si vybrali a v našej práci rozpracúvame aj preto, že princípy, z ktorých model vychádza (terapeutické presvedčenia) a konštrukty terapie, o ktorých budeme na ďalších stránkach písať, akoby spájali všetky tieto psychologické koncepcie humanizácie školstva. Aj keď ide o prevahu terapeutickej koncepcie (už podľa samotného názvu), Satirová rozširuje toto chápanie nielen na identifikovanie „problémového“ jedinca, ale svojím akcentom na rozvíjanie a podporu zdravia v nej rozvíja hneď koncepciu duševného zdravia, ako je charakterizovaná v Škole emocionálnej inteligencie (Gajdošová, Herényiová, 2002). Posúva tak smerovanie terapie za hranice patológie, smerom k duševnému zdraviu. Tým, že Satirová používa alternatívne metódy, techniky, spája rôzne nástroje a zručnosti, vymýšľa a tvorí, iniciuje proces zmeny, napĺňa najmä behaviorálnu koncepciu. A dôrazom na systémovosť svojho Modelu terapie začleňuje aj koncepciu skupinovej dynamiky. V našom ponímaní rešpektuje jedinca v systéme rodiny a školy a snaží sa (napriek rôznym ťažkostiam, ktoré spôsobili zablokovanie), rozvinúť jeho ľudský potenciál a umožniť mu žiť plnšie vzťahy s inými doma i v škole.

Koncepcia Modelu V. Satirovej bola výrazne ovplyvnená aj jej učiteľským povolaním - od rešpektovania štýlov učenia, jednotlivcov i systémov, cez názorné ukážky, hranie rolí až po podporovanie procesu dozrievania. V tom je nám, školským psychológom, zvlášť blízka, nakoľko naša cesta za vzdelaním a cesta pomoci ľuďom pri rozvíjaní ich potenciálu vedie od školskej katedry k poradenstvu a terapii a znova k učeniu na výcvikoch a v skupinových komunitách (triedou a učiteľským zborom počínajúc a rodičovskými skupinami a manažmentom riadenia končiac).Mgr. Henrieta Popluhárová

Literatúra:


 • Gajdošová, E., Herényiová, G.: Škola rozvíjania emocionálnej inteligencie žiaka, Príroda, Bratislava 2002
 • Popluhárová H.: Model Virginie Satirovej v praxi školského psychológa, záverečná práca špecializačného štúdia v odbore školská psychológia, FF UK Bratislava, Bratislava 2010
 • Satir, V., Banmen, J., Gerber, J., Gomori, M.: The Satir Model, 1991  Súvisiace články:


  Vnútorná mapa vyrušujúceho druháka
  Stretávanie sa syna s otcom po rozvode (kazuistika)
  Osvojenie dcéry partnerom matky (kazuistika)
  Smútok synov zo straty otca po suicídiu (kazuistika)
  Rediagnostika chlapca zo špeciálnej školy (kazuistika)
  Autoritatívna výchova a vzťah s dcérami (kazuistika) • 0 comments:

  Zverejnenie komentára