Zverejnenie príspevku / stránky na vybrali.sme.sk Bookmark and Share Tlač / PDF príspevku / stránky

2% z dane

Milí priatelia, vážení kolegovia,


srdečne Vám ďakujeme za Vašu minuloročnú finančnú pomoc a príspevok vo forme 2%-nej dane z príjmu. Dovoľujeme si Vás osloviť s našou žiadosťou o podporu vzdelávacích aktivít Inštitútu Virginie Satirovej v Slovenskej republike darovaním 2% z Vašich daní aj v tomto roku.


Ako nám môžete poukázať 2% dane

Ak ste daňovník FO / PO:
  • Podajte do 31. marca 2017 daňové priznanie - Vyhlásenie o poukázaní 2% dane je už jeho súčasťou.
Ak ste zamestnanec:
  1. Požiadajte svojho zamestnávateľa o vykonanie ročného zúčtovania preddavkov na daň z príjmov a o vystavenie potvrdenia o zaplatení dane.
  2. Vyplňte vyhlásenie o poukázaní 2% dane. Uveďte vaše meno, rodné číslo, bydlisko a sumu zodpovedajúcu 2% zaplatenej dane.
  3. Najneskôr do 30. apríla 2017 pošlite/doručte formuláre daňovému úradu v mieste vášho bydliska.


Formuláre na stiahnutie:

Podrobný postup pri poukazovaní 2% dane je na stránke Naše údaje:

Názov: Inštitút Virginie Satirovej v Slovenskej republike
Sídlo: Albánska 5/A, 83106  Bratislava-Rača
Právna forma: Občianske združenie
IČO: 31769578


Aj vďaka Vašim príspevkom sme mohli obohatiť ponuku našich vzdelávacích seminárov a výcvikov, pozývať na Slovensko aj našich zahraničných lektorov a kvalitných učiteľov modelu Virginie Satirovej prof. Waltera Zahnda z Kalifornie a Madeleine De Little, M.Sc. z kanadského Satir Institute of the Pacific vo Vancouveri, ktorí viedli semináre a skupiny určené poradcom a terapeutom, ako aj rastové skupiny pre verejnosť.


Budeme radi, ak s našou žiadosťou oboznámite aj svojich priateľov a známych.

Ďakujeme za Vašu dôveru a podporu,
za realizačný tím

PhDr. Hana Ščibranyová
,
predsedníčka IVS v SRSúvisiace stránky:

Kontakt
Bankové spojenie


Satirovské terapeutické presvedčenia
Mgr. Ľubica Tománková