30. mája 2016

NAJBLIŽŠIE VÝBEROVÉ KONANIA

Výberové konanie do výcviku
STAR-T III.
akreditovaný štvorročný psychoterapeutický výcvik
v Transformačnej systemickej terapii podľa Satirovej (TSTS)
08. 09. / 08. 12. 2016

Pozvánka Info Prihláška

(pre záujemcov o terapeutický výcvik)


29. mája 2016

PROGRAM 2016 a NAJBLIŽŠIE PODUJATIA


Meditačné podvečery: Meditácie Virginie Satirovej
7. 9. / 12. 10. / 23. 11. 2016

Pozvánka Prihláška

(pre verejnosť)Mužská skupina
SPOMIENKY A SNY MUŽOV
s Walterom Zahndom
26. - 29. 8. 2016

Pozvánka Prihláška

(pre mužov)Terapeutický klub 2
TRAUMA A JEJ LIEČBA U DETÍ
23. 9. 2016

Pozvánka Prihláška

(pre poradcov a terapeutov)Terapeutický klub 3
PAS - tzv. SYNDRÓM ODCUDZENÉHO/ZAVRHNUTÉHO RODIČA
25. 11. 2016

Pozvánka Prihláška

(pre poradcov a terapeutov)


23. apríla 2016

SATIR CONFERENCE 2016

 2016 Satir Conference

15. marca 2016

Rozhovor s Walterom Zahndom

Walter, rád by som začal tento rozhovor s tebou osobnejšie. Navštevoval si našu krajinu každý rok. Ja a moji kolegovia si naozaj vážime tvoju prácu, ale ja som zvedavý, kde to začalo. Ako sa stalo, že si začal učiť satirovský model tu na Slovensku?
V roku 1989 som prišiel do Československa, lebo som priviedol svoju mamu do krajiny, odkiaľ pochádzala, na Moravu. Poznal som sa s Olgou Holubovou z Prahy a ona ma pozvala, aby som prišiel a viedol letný tábor pre rodiny. Robili sme to niekoľko rokov a každý rok sa to rozrastalo.

Satirovské terapeutické presvedčenia
Mgr. Ľubica Tománková