20. novembra 2016

NAJBLIŽŠIE VÝBEROVÉ KONANIA

Výberové konanie do výcviku
STAR basic VI.
základný dvojročný výcvik

19. 12. 2016, 27. 01., 17. 02. a 31. 03. 2017

Pozvánka Info Prihláška

(pre profesionálov v pomáhajúcich profesiách)
Výberové konanie do výcviku
STAR-T III.
akreditovaný štvorročný psychoterapeutický výcvik
v Transformačnej systemickej terapii podľa Satirovej (TSTS)
08. 12. 2016, 12. 01., 24. 02. a 09. 03. 2017

Pozvánka Info Prihláška

(pre záujemcov o terapeutický výcvik)PROGRAM 2016 a NAJBLIŽŠIE PODUJATIA


Stretnutie asistentov IVS v SR
PRÁCA NA RODINNEJ MAPE ASISTENTOV
7. 12. 2016

Pozvánka Prihláška

(pre asistentov IVS v SR)Stretnutie členov IVS v SR
VALNÉ ZHROMAŽDENIE IVS V SR A SATIR DAY
7. 12. 2016

Pozvánka Prihláška

(pre členov IVS v SR)30. októbra 2016

Konferencia IVS v SR 2016

Slávnostná konferencia a priateľské stretnutie
16. 11. 2016

Pozvánka Prihláška

(pre členov IVS v SR, pozvaných hostí a verejnosť)

15. marca 2016

Rozhovor s Walterom Zahndom

Walter, rád by som začal tento rozhovor s tebou osobnejšie. Navštevoval si našu krajinu každý rok. Ja a moji kolegovia si naozaj vážime tvoju prácu, ale ja som zvedavý, kde to začalo. Ako sa stalo, že si začal učiť satirovský model tu na Slovensku?
V roku 1989 som prišiel do Československa, lebo som priviedol svoju mamu do krajiny, odkiaľ pochádzala, na Moravu. Poznal som sa s Olgou Holubovou z Prahy a ona ma pozvala, aby som prišiel a viedol letný tábor pre rodiny. Robili sme to niekoľko rokov a každý rok sa to rozrastalo.

Satirovské terapeutické presvedčenia
Mgr. Ľubica Tománková