30. júna 2018

Milí priatelia, vážení kolegovia...

srdečne Vám ďakujeme za Vašu minuloročnú finančnú pomoc a príspevok vo forme 2%-nej dane z príjmu. Dovoľujeme si Vás osloviť s našou žiadosťou o podporu vzdelávacích aktivít Inštitútu Virginie Satirovej v SR darovaním 2% z Vašich daní aj v tomto roku.

17. apríla 2018

PROGRAM A NAJBLIŽŠIE PODUJATIA



Seminár
Ženy ženám - Ako zvládneme stres?
13. - 14. 04. 2018

Pozvánka Prihláška

(pre verejnosť aj profesionálov)



Meditačné podvečery
Meditácie Virginie Satirovej a jej žiakov
25.04., 23.05., 20.06.2018

Pozvánka Prihláška

(pre verejnosť)




NAJBLIŽŠIE VÝCVIKOVÉ SÚSTREDENIA

Výcvik
STAR basic VI.
03. - 08. 05. 2018

Pozvánka Prihláška

(pre uzavretú skupinu profesionálov)



13. decembra 2016

Satirovský duch v slovenských prísloviach a porekadlách


Príspevok z Konferencie pri príležitosti 20. výročia vzniku 
Inštitútu Virginie Satirovej v Slovenskej republike 
(16. 11. 2016)









Satirovské terapeutické presvedčenia
Mgr. Ľubica Tománková