13. februára 2018

PROGRAM A NAJBLIŽŠIE PODUJATIAMeditačné podvečery
Meditácie Virginie Satirovej a jej žiakov
22. 02., 14. 03. 2018

Pozvánka Prihláška

(pre verejnosť)Seminár
ZDRAVÉ VZŤAHY
02. - 03. 03. 2018

Pozvánka Prihláška

(pre verejnosť aj profesionálov)
11. februára 2018

NAJBLIŽŠIE VÝCVIKOVÉ SÚSTREDENIA

Výcvik
STAR profi I.
15. - 17. 02. 2018

Pozvánka Prihláška

(pre uzavretú skupinu profesionálov)13. decembra 2016

Satirovský duch v slovenských prísloviach a porekadlách


Príspevok z Konferencie pri príležitosti 20. výročia vzniku 
Inštitútu Virginie Satirovej v Slovenskej republike 
(16. 11. 2016)

15. marca 2016

Rozhovor s Walterom Zahndom

Walter, rád by som začal tento rozhovor s tebou osobnejšie. Navštevoval si našu krajinu každý rok. Ja a moji kolegovia si naozaj vážime tvoju prácu, ale ja som zvedavý, kde to začalo. Ako sa stalo, že si začal učiť satirovský model tu na Slovensku?
V roku 1989 som prišiel do Československa, lebo som priviedol svoju mamu do krajiny, odkiaľ pochádzala, na Moravu. Poznal som sa s Olgou Holubovou z Prahy a ona ma pozvala, aby som prišiel a viedol letný tábor pre rodiny. Robili sme to niekoľko rokov a každý rok sa to rozrastalo.

Satirovské terapeutické presvedčenia
Mgr. Ľubica Tománková