14. decembra 2016

NAJBLIŽŠIE VÝBEROVÉ KONANIA

Výberové konanie do výcviku
STAR basic VI.
základný dvojročný výcvik

27.01., 17.02. a 31.03.2017 v Bratislave
28.01. a 18.03.2017 v Košiciach

Pozvánka Info Prihláška

(pre profesionálov v pomáhajúcich profesiách)
Výberové konanie do výcviku
STAR-T III.
akreditovaný štvorročný psychoterapeutický výcvik
v Transformačnej systemickej terapii podľa Satirovej (TSTS)
12.01., 24.02. a 09.03.2017

Pozvánka Info Prihláška

(pre záujemcov o terapeutický výcvik)PROGRAM 2016 a NAJBLIŽŠIE PODUJATIA


13. decembra 2016

Satirovský duch v slovenských prísloviach a porekadlách


Príspevok z Konferencie pri príležitosti 20. výročia vzniku 
Inštitútu Virginie Satirovej v Slovenskej republike 
(16. 11. 2016)

15. marca 2016

Rozhovor s Walterom Zahndom

Walter, rád by som začal tento rozhovor s tebou osobnejšie. Navštevoval si našu krajinu každý rok. Ja a moji kolegovia si naozaj vážime tvoju prácu, ale ja som zvedavý, kde to začalo. Ako sa stalo, že si začal učiť satirovský model tu na Slovensku?
V roku 1989 som prišiel do Československa, lebo som priviedol svoju mamu do krajiny, odkiaľ pochádzala, na Moravu. Poznal som sa s Olgou Holubovou z Prahy a ona ma pozvala, aby som prišiel a viedol letný tábor pre rodiny. Robili sme to niekoľko rokov a každý rok sa to rozrastalo.

Satirovské terapeutické presvedčenia
Mgr. Ľubica Tománková