9. októbra 2017

NAJBLIŽŠIE VÝBEROVÉ KONANIA

Výberové konanie do výcviku
STAR profi I.
dvojročný výcvik

10.10. a 19.10.2017 v Bratislave
(mimoriadne termíny)

Pozvánka Info Prihláška

(pre profesionálov v riadiacich funkciách)Výberové konanie do výcviku
STAR-T III.
akreditovaný štvorročný psychoterapeutický výcvik
v Transformačnej systemickej terapii podľa Satirovej (TSTS)
10.10. a 15.11.2017 v Bratislave
(mimoriadne termíny)

Pozvánka Info Prihláška

(pre záujemcov o terapeutický výcvik)
26. septembra 2017

NAJBLIŽŠIE PODUJATIA


Seminár
Rodinné mapy hviezdy rodinnej rekonštrukcie
23. 10. 2017

Pozvánka Prihláška

30. 10. 2017

Pozvánka Prihláška

(pre lektorov a asistentov IVS v SR a pozvaných profesionálov)Meditačné podvečery
Meditácie Virginie Satirovej a jej žiakov
25. 10. 2017

Pozvánka Prihláška

(pre verejnosť)25. septembra 2017

NAJBLIŽŠIE VÝCVIKOVÉ SÚSTREDENIA

Výcvik
STAR profi I.
26. - 28. 10. 2017

Pozvánka Prihláška

(pre uzavretú skupinu profesionálov)


13. decembra 2016

Satirovský duch v slovenských prísloviach a porekadlách


Príspevok z Konferencie pri príležitosti 20. výročia vzniku 
Inštitútu Virginie Satirovej v Slovenskej republike 
(16. 11. 2016)

Satirovské terapeutické presvedčenia
Mgr. Ľubica Tománková