3. augusta 2018

PROGRAM A NAJBLIŽŠIE PODUJATIAMedzinárodná rastová komunita
Harmónia v sebe, medzi nami a vo svete
- Peace within, between and among

26. - 29. 08. 2018
ZOZNAM NÁHRADNÍKOV

Pozvánka Prihláška

(pre verejnosť)Meditačné podvečery
Meditácie Virginie Satirovej a jej žiakov
20.09., 24.10., 22.11.2018

Pozvánka Prihláška

(pre verejnosť)Seminár
O deťoch a ich rodičoch: čo nás v škole neučili?
28. - 29. 09. 2018

Pozvánka Prihláška

(pre verejnosť)
30. júna 2018

Milí priatelia, vážení kolegovia...

srdečne Vám ďakujeme za Vašu minuloročnú finančnú pomoc a príspevok vo forme 2%-nej dane z príjmu. Dovoľujeme si Vás osloviť s našou žiadosťou o podporu vzdelávacích aktivít Inštitútu Virginie Satirovej v SR darovaním 2% z Vašich daní aj v tomto roku.

13. decembra 2016

Satirovský duch v slovenských prísloviach a porekadlách


Príspevok z Konferencie pri príležitosti 20. výročia vzniku 
Inštitútu Virginie Satirovej v Slovenskej republike 
(16. 11. 2016)

15. marca 2016

Rozhovor s Walterom Zahndom

Walter, rád by som začal tento rozhovor s tebou osobnejšie. Navštevoval si našu krajinu každý rok. Ja a moji kolegovia si naozaj vážime tvoju prácu, ale ja som zvedavý, kde to začalo. Ako sa stalo, že si začal učiť satirovský model tu na Slovensku?
V roku 1989 som prišiel do Československa, lebo som priviedol svoju mamu do krajiny, odkiaľ pochádzala, na Moravu. Poznal som sa s Olgou Holubovou z Prahy a ona ma pozvala, aby som prišiel a viedol letný tábor pre rodiny. Robili sme to niekoľko rokov a každý rok sa to rozrastalo.

Satirovské terapeutické presvedčenia
Mgr. Ľubica Tománková