30. júna 2018

Milí priatelia, vážení kolegovia...

srdečne Vám ďakujeme za Vašu minuloročnú finančnú pomoc a príspevok vo forme 2%-nej dane z príjmu. Dovoľujeme si Vás osloviť s našou žiadosťou o podporu vzdelávacích aktivít Inštitútu Virginie Satirovej v SR darovaním 2% z Vašich daní aj v tomto roku.

14. mája 2018

NAJBLIŽŠIE VÝCVIKOVÉ SÚSTREDENIA

Výcvik
STAR-T III.
03. - 08. 06. 2018

Pozvánka Prihláška

(pre uzavretú skupinu profesionálov)Výcvik
STAR profi I.
17. - 19. 05. 2018

Pozvánka Prihláška

(pre uzavretú skupinu profesionálov)13. mája 2018

PROGRAM A NAJBLIŽŠIE PODUJATIAMeditačné podvečery
Meditácie Virginie Satirovej a jej žiakov
20.06.2018

Pozvánka Prihláška

(pre verejnosť)
13. decembra 2016

Satirovský duch v slovenských prísloviach a porekadlách


Príspevok z Konferencie pri príležitosti 20. výročia vzniku 
Inštitútu Virginie Satirovej v Slovenskej republike 
(16. 11. 2016)

Satirovské terapeutické presvedčenia
Mgr. Ľubica Tománková