Zverejnenie príspevku / stránky na vybrali.sme.sk Bookmark and Share Tlač / PDF príspevku / stránky

Model

Systemický model rastu


Autorkou systemického modelu rastu je svetoznáma predstaviteľka americkej humanistickej psychológie a zakladateľka spoločnej rodinnej terapie Virginia Satirová (1916 - 1988). Jej systemický prístup sa venuje komunikácii a vzťahom medzi členmi rodiny, kladie dôraz na pozitívnu hodnotu človeka a jeho rastové možnosti. V terapii sa sústreďuje na proces zmeny od patológie k efektívnejšiemu využívaniu zdravého potenciálu človeka.

Naše podujatia prezentujú Systemický model rastu verejnosti aj profesionálom.
Pri osobnom a profesionálnom raste podporujeme zvýšenie kompetencie a zodpovednosti človeka za seba a svoje vzťahy. Našou ambíciou je však aj transformačná zmena, pri ktorej človek s podporou vnútorných zdrojov môže zmeniť nielen svoje správanie, ale aj svoje bytie tak, aby mohol žiť v zhode - kongruencii - s tým, čo vnútorne prežíva a ako to vyjadruje.
Systemický model rastu sa zameriava na procesy ľudského poznania, uvedomenia, prijatia a konania a vytyčuje si tieto základné ciele:

• zvýšiť sebaúctu klienta (jeho presvedčenie o sebe a o vlastnej hodnote),
• umožniť klientovi stať sa tým, kto si volí, kto sa rozhoduje sám za seba,
• viesť klienta k zodpovednosti za svoje rozhodnutia,
• doviesť klienta ku kongruencii

Sebaúcta je schopnosť ceniť si sám seba a zaobchádzať so sebou dôstojne, s láskou a opravdivosťou. Kongruencia je stav bytia a zároveň spôsob komunikácie so sebou a ostatnými. Vysoká sebaúcta a kongruencia sú hlavné ukazovatele plne funkčného ľudského bytia.

Systemický model rastu si nekladie za cieľ klienta „odnaučovať“ to, čo do danej chvíle dosiahol, ale pridať k tomu niečo tak, aby sa klient posunul bližšie ku kongruencii a funkčnému a efektívnemu zvládaniu a komunikácii.

Prostredníctvom Systemického modelu rastu môžete ako jednotlivci alebo súčasť páru, rodiny, skupiny, pracovného tímu rozvíjať v rôznych spoločenských kontextoch svoje osobné a profesionálne zdroje.


Súvisiace stránky:


O nás
Čo ponúkame
Koho pozývame
Z histórie IVS

Virginia Satirová