Zverejnenie príspevku / stránky na vybrali.sme.sk Bookmark and Share Tlač / PDF príspevku / stránky

3. septembra 2010

Vnútorná mapa vyrušujúceho druháka

Z kapitoly „Komponenty Modelu V. Satirovej“ záverečnej práce špecializačného štúdia Popluhárová H.: „Model Virginie Satirovej v praxi školského psychológa“.

Za jeden zo základných konštruktov Satirovej procesového modelu terapie považujeme štruktúru Ja. ... Aby sme hlbšie porozumeli tejto štruktúre, uvedieme si príklad vnútornej mapy dieťaťa, ktoré vyrušuje na hodine.

Chlapec je v 2. ročníku na ZŠ.

Správanie:

Kým ostatné deti počítajú príklady z matematiky - sčítavajú a odčítavajú do 100 - on leží na lavici, upiera pohľad na okno, smerom von, hádže guľku z papiera do spolužiaka.

Emócie, ktoré môže v danej chvíli prežívať:

 • hnev na učiteľku i na školu,
 • ľahostajnosť,
 • strach (čo keď ma začne skúšať).

  Emócie o emóciách alebo ako sa cíti, keď prežíva pocity I:

 • pociťuje hanbu (že to nevie),
 • vinu (že učiteľke kazí hodinu),
 • hnev (že nemôže isť von),
 • nemám hodnotu, ak to neviem (pocit zo self, ja).

  Presvedčenie, významy, ktoré si v danej situácii vytvára:

 • o situácii: Nebaví ma to tu. Je to nuda.
 • o sebe: Neviem to. Sčítanie ma nebaví. Som stvorený pre niečo iné.
 • o učiteľke: Nebyť Teba, tak môžem teraz behať po vonku. Ty si príčinou toho, že tu musím byť.

  Očakávania:

 • od seba očakáva, že bude vedieť riešiť príklady z matematiky a že uspeje.
 • od iných očakáva, že mu pomôžu vyhnúť sa neúspechu (že ho učiteľka nebude nútiť riešiť príklady),
 • učiteľka od neho očakáva, že prestane ležať na lavici a vyrušovať ostatných, že začne riešiť príklady.

  V túžbach zaznamenávame:

 • túžbu po slobode (môcť ísť von),
 • túžbu byť úspešný a ocenený (chcel by vedieť tú matiku – snaží sa vyhnúť neúspechu).

  Spôsob zvládania (coping)

  akým prejaví to, čo sa deje v jeho vnútri:
 • popiera svoju nevedomosť, ignoruje matematiku.

  Posolstvo pre ja:

 • Nič neviem. Som hlúpy.

  A čo sa väčšinou udeje v realite?

  Učiteľka dá žiakovi poznámku za nevhodné správanie.
  On sa vyhne neúspechu (skúšanie), no pridruží sa problém so správaním.  Mgr. Henrieta Popluhárová


  Literatúra:


 • Gajdošová, E., Herényiová, G.: Škola rozvíjania emocionálnej inteligencie žiaka, Príroda, Bratislava 2002
 • Popluhárová H.: Model Virginie Satirovej v praxi školského psychológa, záverečná práca špecializačného štúdia v odbore školská psychológia, FF UK Bratislava, Bratislava 2010
 • Satir, V., Banmen, J., Gerber, J., Gomori, M.: The Satir Model, 1991  Súvisiace články:


  Model V. Satirovej a humanizácia vzdelávania
  Stretávanie sa syna s otcom po rozvode (kazuistika)
  Osvojenie dcéry partnerom matky (kazuistika)
  Smútok synov zo straty otca po suicídiu (kazuistika)
  Rediagnostika chlapca zo špeciálnej školy (kazuistika)
  Autoritatívna výchova a vzťah s dcérami (kazuistika) • 0 comments:

  Zverejnenie komentára