Zverejnenie príspevku / stránky na vybrali.sme.sk Bookmark and Share Tlač / PDF príspevku / stránky

10. marca 2010

Prirodzené krízy rodiny

PhDr. Anna Rybáriková


Virginia Satirová vo svojej „Knihe o rodině“ (1994) vymenovala 10 krízových období, s ktorými sa väčšina ľudí stretne počas svojho života.

To, že sú to „krízy“ ešte neznamená, že ich musíte vnímať a prežívať v negatívnom význame slova. Môžu byť zdrojom radosti a potešenia z nových zmien.

Na druhej strane to, že sú „prirodzenými“ krízami neznamená, že ich musíte prekonávať sami, a že nemáte právo trápiť sa nad nimi. Práve naopak – ak o nich viete, ak ich viete pomenovať a viete, že je na ne „liek“, máte ich viac pod svojou kontrolou a vo svojich rukách.

Ak sa v čase krízy stretnete s niekým, kto Vás pochopí a poradí Vám, môžete s ním zájsť na kus reči. Môžete si však „svoju tému“ nalistovať aj v aktuálnom časopise alebo si prečítať odbornú knihu. Môžete sa spoľahnúť na milosrdný čas, či na seba. Ale môžete zájsť aj za psychológom.

Predstavujem Vám teda situácie, ktoré máte možno za sebou, možno pred sebou a možno ich práve prekonávate. Ak Vás budú priveľmi „omínať“, je na Vás, ktorú z horeuvedných ciest si vyberiete na ich zvládnutie.


1.   počatie, tehotenstvo a narodenie dieťaťa

2.   obdobie, keď dieťa začne zrozumiteľne hovoriť

3.   čas, kedy dieťa nadväzuje oficiálny styk mimo domova (škôlka, škola)

4.   vek, keď dieťa začne dospievať

5.   vek, keď dieťa dosiahne dospelosť a odchádza z domu

6.   obdobie, keď „dieťa“ (mladý človek) uzavrie manželstvo a do rodiny prichádza „cudzí element“

7.   prechod v živote ženy

8.   znížená sexuálna aktivita muža

9.   prarodičovstvo s jeho výsadami a pascami

10. smrť partnera

Rodina je jedinou sociálnou skupinou, ktorá sa musí prispôsobovať toľkým stále sa meniacim odlišnostiam na takom malom priestore a v takom krátkom čase, zvlášť, ak sa odohrávajú 3-4 zmeny v jednom čase.

Prajem Vám, čitateľom týchto riadkov, aby ste videli uvedené situácie najmä ako obdobia, ktoré Vám poskytujú príležitosť k rastu a sebarozvoju.

Vaša Anka Rybáriková

0 comments:

Zverejnenie komentára