Zverejnenie príspevku / stránky na vybrali.sme.sk Bookmark and Share Tlač / PDF príspevku / stránky

15. septembra 2010

Autoritatívna výchova a vzťah s dcérami

Kazuistika „Klára a Hortenzia – autoritatívna výchova“. In: Záverečná práca špecializačného štúdia „Model Virginie Satirovej v praxi školského psychológa“.

Do poradenského procesu vstúpila biologická mama detí. Svoje očakávania vyjadrila ako prosbu po pomoci, nakoľko si nedokáže sama poradiť so správaním svojich dcér. Často svoje deti kritizovala. Považovala ich za nevďačné, že si nič nevedia vážiť, že si všetko ničia, že sa neučia.

V ďalších konzultáciách sa ukázalo, že klientka porovnávala svoje detstvo s detstvom svojich detí. Pracovali sme na oddelení týchto dvoch svetov a na vytvorení hraníc medzi nimi. Spracúvali sme klientkine bolesti autoritatívnej, prísnej výchovy zo strany jej rodičov spojené so strachom, bitkou a nepodporovaním v učení („stačí Ti učňovka, Ty si aj tak len žena“). Tieto krivdy a bolesti vzťahovej väzby v primárnej rodine sa prenášali do vzťahov v terajšej rodine. Krik, výčitky a pri nevhodnom správaní hrozba, že dá dievčatá do detského domova boli prostriedkami, akými sa naučila vytvárať väzbu.

V poradenstve a terapii podľa Modelu V. Satirovej sme pracovali na dvoch cieľoch: spracúvali sme klientkine traumy z detstva a pracovali sme na vytváraní a rozvíjaní nových zručností a nástrojov pre vytvorenie väzby. Konzultovali sme diadicky – mama s každou dcérou, s dcérami zvlášť i v triáde mama – Klára – Hortenzia. Pre vytvorenie kontaktu a zblíženia sme používali nástroje satirovského modelu terapie za účelom podpory pozitívnych emócií, ktoré prežívame pri oceňovaní a vyjadrovaní svojich túžob (nástroj Meranie teploty).

S deťmi sme pracovali na učení komunikačných štýlov v strese, na podpore ich sebahodnoty, na ich oceňovaní a povzbudzovaní. Nakoľko boli v pubertálnom veku, pre ktorý je typický vzdor a odmietanie autority, snažili sme sa viesť ich k rešpektovaniu hraníc svojich i iných (čo to so mnou robí, keď niekto porušuje moje hranice a čo to môže robiť s inými, ak im to robím ja).

Dievčatá mali v škole ťažkosti v správaní – pomocou komunikačných pozícií obviňovania, zmierovania a kongruentnej komunikácie sme ich učili, ako byť rešpektovaným, no aj ako rešpektovať iných (aby boli rešpektované, naučili sa, že to dokážu len hrozbou a silou). Mamičku s deťmi sme viedli k posilneniu spoločných príjemných zážitkov a spomienok – prezeraním fotiek z raného detstva (od bábätka..) a spoločnou záľubou - vyrábaním rôznych výtvarných predmetov (zdobenie obrázkov na stenu, maľovanie na sklo, batikovanie...).

Terapia dobre napredovala, no zamestnaním sa matky (ako je nám známe) sa všetko vrátilo do starých koľají.

Čo by mohol v tejto situácii urobiť školský psychológ?
Akým spôsobom by mohol byť nápomocný dievčatám?

 • môže pomáhať mame rozvíjať citovú väzbu a posilňovať ju, môže oceniť mamu za to, že jej záleží na svojich deťoch
 • môže na individuálnych sedeniach s dievčatami posilňovať ich sebahodnotu – oceňovaním, povzbudzovaním k vyjadreniu túžob
 • môže podporovať ich súrodenecký vzťah
 • v spolupráci s triednym učiteľom môže nájsť takú oblasť v ich školskom živote, za ktorú by mohli byť ocenené a mohli si zažiť úspech (napr. vynikajúci beh a reprezentovanie za školu alebo na výtvarnej súťaži)
 • môže použiť niektorý z preventívnych programov na podporu rozvoja pozitívneho interakčného a sociálneho správania...

  Aj keď tento životný príbeh nekončí „happyendom“, môžeme veriť, že nami ponúknuté intervenčné techniky začali rozvíjať krehký vzťah neistej väzby, poskytli nové možnosti. Ak sa klientka znova rozhodne, môže sa k týmto nástrojom kedykoľvek vrátiť.  Mgr. Henrieta Popluhárová


  Literatúra:


 • Popluhárová H.: Model Virginie Satirovej v praxi školského psychológa, záverečná práca špecializačného štúdia v odbore školská psychológia, FF UK Bratislava, Bratislava 2010
 • Satir, V., Banmen, J., Gerber, J., Gomori, M.: The Satir Model, 1991


  Súvisiace články:


  Model V. Satirovej a humanizácia vzdelávania
  Vnútorná mapa vyrušujúceho druháka
  Stretávanie sa syna s otcom po rozvode (kazuistika)
  Osvojenie dcéry partnerom matky (kazuistika)
  Smútok synov zo straty otca po suicídiu (kazuistika)
  Rediagnostika chlapca zo špeciálnej školy (kazuistika)


 • 0 comments:

  Zverejnenie komentára