Zverejnenie príspevku / stránky na vybrali.sme.sk Bookmark and Share Tlač / PDF príspevku / stránky

FAQ (časté otázky)

Časté otázky záujemcov o semináre a výcviky inštitútu

Sú semináre IVS určené len ľuďom, ktorí poskytujú alebo sami potrebujú psychoterapiu?


Nie sú. Aj keď semináre IVS obom uvedeným skupinám ponúkajú mnoho zdrojov, osoh z nich môže mať každý, kto má záujem o osobný rast, zvýšenie sebaúcty a zlepšenie svojich komunikačných kompetencií, vzťahu k sebe a rodinných, partnerských či medziľudských vzťahov.

Vyžadujú semináre IVS od účastníkov odborné vzdelanie?


Semináre inštitútu odborné vzdelanie väčšinou nevyžadujú, sú určená širokej verejnosti aj profesionálom - každému, kto má záujem skúmať a zlepšovať vzťah k sebe a k iným, fungovanie rodinného systému, rodinné väzby a pravidlá, utváranie kontaktu, zvládanie stresu, proces komunikácie a zmeny, rodinné mapy a zdroje, zvládanie zármutku po stratách, možnosti a zdroje osobného rastu... Semináre určené výhradne profesionálom (psychológom, psychiatrom, psychoterapeutom, lekárom, sociálnym pracovníkom, špeciálnym a liečebným pedagógom, zdravotným sestrám, ...) majú toto zameranie vyjadrené vo svojom popise.

Čo Systemický model rastu ponúka profesionálom a čo verejnosti?


Profesionálom aj verejnosti Systemický model rastu ponúka presvedčenie, že každý človek má vnútorné zdroje k rastu a k riešeniu problémov a že zmena je možná vždy. Zmenu vníma ako základný vnútorný posun, ktorý spätne prináša posun vonkajší. Systemický model rastu nepovažuje za problém „problém“, ale coping (zvládanie), teda to, akým spôsobom s problémom človek zaobchádza.

Profesionálom (psychológom, psychiatrom, psychoterapeutom, lekárom, sociálnym pracovníkom, špeciálnym a liečebným pedagógom, zdravotným sestrám, ...) Systemický model rastu navyše ponúka teoretické koncepty (sebaúcta, komunikácia, coping), nástroje (ľadovec, ...) a praktické techniky (rodinné mapy, večierok častí, koleso vplyvov, ...). Učí ich, ako postupovať v terapeutickom procese od nadviazania kontaktu a bezpečného vzťahu, cez podrobné skúmanie dopadu problému na vnútorné dianie - procesy v klientovi, po objavenie miesta ustrnutia procesov - zaseknutia a navodenie transformačnej zmeny, jej ukotvenie a využitie v predtým problematickom kontexte - vzťahu alebo správaní.

Aké ciele definuje Systemický model rastu pre terapeutický proces?


Systemický model rastu definuje štyri ciele terapeutického procesu:

1) zvýšiť sebaúctu klienta (jeho presvedčenie o sebe a o vlastnej hodnote),
2) umožniť klientovi stať sa tým, kto si volí, kto sa rozhoduje sám za seba,
3) viesť klienta k zodpovednosti za svoje rozhodnutia,
4) doviesť klienta ku kongruencii

Systemický model rastu a z neho vychádzajúci terapeutický proces si nekladie za cieľ klienta „odnaučovať“ to, čo do danej chvíle dosiahol, ale pridať k tomu niečo tak, aby sa klient posunul bližšie ku kongruencii a funkčnému a efektívnemu zvládaniu a komunikácii, preto sa niekedy označuje ako „pridávajúca“ terapia.

Čo je sebaúcta a kongruencia?


Sebaúcta je schopnosť ceniť si sám seba a zaobchádzať so sebou dôstojne, s láskou a opravdivosťou. Kongruencia je stav bytia a zároveň spôsob komunikácie so sebou a ostatnými. Vysoká sebaúcta a kongruencia sú hlavné ukazovatele plne funkčného ľudského bytia. Kongruenciu charakterizuje:

• ocenenie jedinečnosti selfu - ja
• voľné prúdenie osobnej a interpersonálnej energie
• postoj hlásiaci sa k človečenstvu
• ochota dôverovať sebe a ostatným
• ochota riskovať a stať sa zraniteľným
• používanie svojich vnútorných a vonkajších zdrojov
• otvorenosť k intimite
• sloboda byť sám sebou a akceptovať iných
• láska k sebe aj ostatným
• flexibilita a otvorenosť k zmene


Kde nájdem podmienky zaradenia do psychoterapeutického výcviku?


Základné informácie nájdete v pozvánke na výberové konanie pre náš štvorročný akreditovaný psychoterapeutický výcvik STAR-T, podrobné informácie sú zverejené na stránke SPS (sekcia Vzdelávanie). Na stránke Slovenskej psychoterapeutickej spoločnosti nájdete aj Zoznam psychoterapeutov SR a zoznam certifikovaných vzdelávacích inštitútov SPS (sekcia Ľudia SPS).Súvisiace stránky:

Čo ponúkame
Koho pozývame
Model Virginie Satirovej
Výkladový slovník MVS