Zverejnenie príspevku / stránky na vybrali.sme.sk Bookmark and Share Tlač / PDF príspevku / stránky

Členovia

Členovia


Základné povinnosti a práva člena:

 • súhlasiť s poslaním a cieľmi IVS v SR
 • zaplatiť členský poplatok schválený Valným zhromaždením IVS v SR na príslušný rok
 • zúčastňovať sa a hlasovať na valnom zhromaždení
 • uplatňovať si zľavy a iné výhody člena

Členský poplatok

 • výšku členského poplatku určuje a schvaľuje Valné zhromaždenie IVS v SR
 • členské na tento rok je 30,- €, pre študentov, samoživiteľov, matky na MD a dôchodcov 25,- €
 • členom odporúčame zaplatiť členské už v januári, aby mohlo byť uznané členstvo a mohli si uplatňovať výhody členov IVS v SR
 • členské posielajte len bankovým príkazom na bankový účet IVS v SR, ako špecifický symbol platby členského uveďte rok, za ktorý uhrádzate členské.

Ako sa stať členom


Podmienky, ktoré musí spĺňať záujemca o členstvo:

 • členom IVS v SR sa môže stať každý občan SR, ktorý súhlasí s poslaním a cieľmi IVS v SR
 • o prijatí za člena rozhoduje výbor na základe prihlášky a odporúčania najmenej dvoch členov IVS v SR
 • nárok na členstvo vzniká po oboznámení sa s poslaním, cieľmi a obsahom Modelu Virginie Satirovej po absolvovaní základného vzdelávania v modeli v rozsahu najmenej 60 hodín, potvrdeného certifikátom IVS v SR alebo ČR alebo niektorým zahraničným IVS s podobným poslaním a cieľmi činnosti

Výhody člena:

 • prednostné alebo rýchlejšie informácie,
 • možnosť zúčastniť sa na výberových akciách len pre členov,
 • zľavy pri poplatkoch za akcie a semináre konané IVS v SR,
 • výhody vykontrahované pre členov IVS pri účasti na zahraničných seminároch (v minulosti napríklad v IVS v ČR).


Súvisiace stránky:

O nás
Kontakt