Zverejnenie príspevku / stránky na vybrali.sme.sk Bookmark and Share Tlač / PDF príspevku / stránky

• Čo ponúkame

Čo ponúkame


Naše semináre sú určené pre verejnosť aj pre profesionálov z rôznych odborov a profesií (manželský, párový a rodinný poradca, klinický a poradenský psychológ, sociálny a pedagogický poradca, zdravotná sestra, praktický lekár, psychiater, lektor rodinnej terapie a psychoterapeut).
Účastníkom ponúkajú:
 • pohľad na rodinný systém
 • sochanie dynamiky pôvodnej rodiny
 • dopad dynamiky pôvodnej rodiny na utváranie posolstva pre sebaúctu
 • rodinné pravidlá
 • utváranie kontaktu
 • pozície v strese
 • ingrediencie interakcie a proces komunikácie
 • hierarchický a organický resp. rastový model
 • proces zmeny
 • primárna, sekundárna a párová väzba v rodine
 • večierok častí a večierok častí páru
 • rodinná mapa a chronológia udalostí, rodinné zdroje a vplyvy
 • rodinná rekonštrukcia
 • vplyv rodinnej rekonštrukcie na život hviezd
 • mapa vnútorných procesov človeka: osobnostná metafora ľadovca
 • program "Povedz to priamo"
 • zdravé vzťahy (skupina pre klientov)
 • zármutok po stratách: liečba po suicídiu, úmrtí, sprevádzanie detí a ostatných členov rodiny terminálnym štádiom
 • supervízny program pre trénerov programu "Povedz to priamo"
 • medzinárodná rastová komunita
 • tréningová komunita pre profesionálov s poradenskou alebo terapeutickou praxou
 • video semináre
 • supervízne stretnutia terapeutov a poradcov
 • terapeutické kluby: pravidelné stretnutia a ucelený výcvik v systemickom modeli psychoterapie v uzavretých skupinách
Výcviky sú určené pre uzatvorené skupiny psychológov a záujemcov pracujúcich v pomáhajúcich profesiách (STAR basic), pre budúcich psychoterapeutov (STAR-T) a pre psychoterapeutov (STAR-TR, STAR-S).


Súvisiace stránky:

O nás
Čo ponúkame
Koho pozývame
Z našej histórie

Model Virginie Satirovej