Zverejnenie príspevku / stránky na vybrali.sme.sk Bookmark and Share Tlač / PDF príspevku / stránky

2% z dane

Milí priatelia, vážení kolegovia,


srdečne Vám ďakujeme za Vašu minuloročnú finančnú pomoc a príspevok vo forme 2%-nej dane z príjmu. Dovoľujeme si Vás osloviť s našou žiadosťou o podporu vzdelávacích aktivít Inštitútu Virginie Satirovej v SR darovaním 2% z Vašich daní aj v tomto roku.

Aj vďaka Vašim príspevkom sme mohli obohatiť ponuku našich vzdelávacích seminárov a výcvikov, pozývať na Slovensko aj našich zahraničných lektorov a kvalitných učiteľov modelu Virginie Satirovej prof. Waltera Zahnda z Kalifornie a Madeleine De Little, M.Sc. z kanadského Satir Institute of the Pacific vo Vancouveri, ktorí viedli semináre a skupiny určené poradcom a terapeutom, ako aj rastové skupiny pre verejnosť.


Budeme radi, ak s našou žiadosťou oboznámite aj priateľov a známych.

Ako nám môžete poukázať 2% dane


Podrobný postup je na stránke


kde tiež nájdeteNaše údaje:

Názov: Inštitút Virginie Satirovej v Slovenskej republike
Sídlo: Albánska 5/A, 83106  Bratislava-Rača
Právna forma: Občianske združenie
IČO: 31769578
IBAN číslo účtu: SK5411000000002660100081
kód banky: 1100 (Tatra banka, a.s.)


Podrobnejšie údaje:

Inštitút Virginie Satirovej v Slovenskej republikeĎakujeme za Vašu dôveru a podporu,
za realizačný tím

PhDr. Hana Ščibranyová
,
predsedníčka IVS v SR


Súvisiace stránky: