4. júna 2021

SATIROVÁ V EURÓPE – SATIR IN EUROPE 2021

Medzinárodná online predkonferencia SATIROVÁ V EURÓPE - info
International online Pre-Conference SATIR IN EUROPE - info
11. júna – June 11th Bratislava 2021

NAJBLIŽŠIE VÝCVIKOVÉ SÚSTREDENIA


Výcvik
STAR-T III.
20. - 25. 06. 2021

Pozvánka Prihláška

(pre uzavretú skupinu profesionálov)
Výcvik
STAR basic VII.
26. 06. - 01. 07. 2021

Pozvánka Prihláška

(pre uzavretú skupinu profesionálov)


29. apríla 2021

NAJBLIŽŠIE PODUJATIA
Pozvánka a prihláška
na on-line seminár
Klinický deň 1: O pozíciách v strese
– nie je všetko kongruencia, čo tak vyzerá...

4. 5. 2021

pre absolventov / frekventantov psychoterapeutického výcviku STAR-T,
pre psychoterapeutov / poradcov pracujúcich s jednotlivcami,
pármi alebo rodinami.


Pozvánka PrihláškaPozvánka a prihláška
na on-line seminár
Partnerské vzťahy: Život v páre
– ako milovať a pritom nezvierať

14. 5. 2021

(pre dvojice MUŽ-ŽENA)

Pozvánka PrihláškaMeditačné podvečery
Meditácie Virginie Satirovej a jej žiakov
16.09. / 07.12. 2021

Pozvánka Prihláška

(pre verejnosť)


Satirovské terapeutické presvedčenia
Mgr. Ľubica Tománková