12. januára 2021

NAJBLIŽŠIE VÝBEROVÉ KONANIA


Výberové konanie do výcviku
STAR-T IV.
akreditovaný štvorročný psychoterapeutický výcvik
v Transformačnej systemickej terapii podľa Satirovej (TSTS)
14.01., 11.02.2021 v Bratislave

Pozvánka Info Prihláška

(pre záujemcov o terapeutický výcvik)7. decembra 2020

NAJBLIŽŠIE PODUJATIA
Pozvánka a prihláška
na zoomové podujatia
Stretnutie asistentov,
Valné zhromaždenie IVS v SR
a Satir day

16. 12. 2020

Pozvánka Prihláška

(pre asistentov, členov a sympatizantov IVS v SR)


10. októbra 2018

Aby dobre fungovala rodina po rozvode…


Myslím si, že v prípade rozvodu je veľmi dôležité, aby dieťa malo rovnaký prístup k obom rodičom. Existuje pre to mnoho dôvodov. Jeden z tých zásadných je nájsť čo najviac zdrojov, ktoré pomôžu pri výchove vyvíjajúceho sa dieťaťa. Druhý rodič je jeden veľmi dôležitý zdroj.

Často je pre jedného alebo oboch rodičov ťažké poskytnúť svojim deťom slobodný prístup k druhému rodičovi. To platí najmä vtedy, keď je rozpad pôvodného sna rodičov obzvlášť nepríjemný, alebo keď je proces rozchodu preťažený obviňovaním. Je však dôležité, aby časom bola táto sloboda dieťaťu priznaná.

Satirovské terapeutické presvedčenia
Mgr. Ľubica Tománková