15. mája 2024

PROGRAM 2024

NAJBLIŽŠIE PODUJATIA


POZVÁNKA A PRIHLÁŠKA
na
on-line stretnutie
Klinický deň 1: Aktuálne o traume – aj zo zanedbávania
a morálneho zranenia

27.05.2024

Pozvánka Prihláška

pre absolventov a frekventantov psychoterapeutického výcviku STAR-T
a pre psychoterapeutov a poradcov pracujúcich s jednotlivcami,
pármi a rodinami12. apríla 2024

NAJBLIŽŠIE VÝCVIKOVÉ SÚSTREDENIA

Prezenčné výcvikové sústredenie
STAR basic VIII.
02. - 07.05.2024

Pozvánka Prihláška

(pre uzavretú skupinu profesionálov)10. marca 2024

Mám psychoterapeutovi obnažiť dušu?

(Záznam zo vstupného rozhovoru s klientom zverejnený s jeho súhlasom.)

Dlho som bol presvedčený, že v ambulancii psychoterapeuta nemám čo hľadať ani čo nájsť.

Roky som žil s pocitom, že svoj život mám pevne v rukách, že dokonale rozumiem sebe aj ľuďom okolo seba. K tomuto pocitu som sa prehrýzal v čase dospievania. Prečítal som desiatky kníh (Sväté Písmo nevynímajúc) s cieľom nájsť v nich odpovede na otázky „kto som? aký vlastne som? čo ma utvára/lo? čo mi bráni sa zmeniť? čo chcem od života? aký má môj život zmysel? má ho vôbec? má nejaký zmysel bytie? ak áno, aký? ...“ Pocit, že svoj život držím pevne v rukách, som nadobudol vďaka sebanahliadnutiu, strate ilúzií o sebe, prijatiu holého faktu svojej fyzickej, mravnej, intelektuálnej a sociálnej nedokonalosti, vďaka zmiereniu sa s poznaním, že od života nemá zmysel očakávať veľké veci, keď z neho aj tak nevyviaznem živý.

5. februára 2024

Aby dobre fungovala rodina po rozvode…


Myslím si, že v prípade rozvodu je veľmi dôležité, aby dieťa malo rovnaký prístup k obom rodičom. Existuje pre to mnoho dôvodov. Jeden z tých zásadných je nájsť čo najviac zdrojov, ktoré pomôžu pri výchove vyvíjajúceho sa dieťaťa. Druhý rodič je jeden veľmi dôležitý zdroj.

Často je pre jedného alebo oboch rodičov ťažké poskytnúť svojim deťom slobodný prístup k druhému rodičovi. To platí najmä vtedy, keď je rozpad pôvodného sna rodičov obzvlášť nepríjemný, alebo keď je proces rozchodu preťažený obviňovaním. Je však dôležité, aby časom bola táto sloboda dieťaťu priznaná.

Aby dobre fungovala rodina s osamelým rodičom…


Mnoho ľudí verí tomu, že jedinou formou rodiny, ktorá môže dobre fungovať je tá, kde rodičia uzatvoria manželstvo, splodia svoje dieťa okolo svojej dvadsiatky a zotrvajú v manželstve až do smrti, umožňujúc tým svojim deťom prijímať všetku starostlivosť od tých istých dospelých. Po stáročia až doteraz bola táto forma považovaná za najlepšiu formu rodiny. Postavenie všetkých ostatných foriem (rodiny so slobodným rodičom, zmiešané rodiny alebo rozšírené rodiny bez pokrvných zväzkov a iné netradičné formy rodinnej jednotky) je vnímané mnohými ľuďmi ako podradnejšie.

Som presvedčená, že dobre fungovať môže akákoľvek forma rodiny.

Satirovský duch v slovenských prísloviach a porekadlách


Príspevok z Konferencie pri príležitosti 20. výročia vzniku 
Inštitútu Virginie Satirovej v Slovenskej republike 
(16. 11. 2016)

2. februára 2024

Top 10: Desať najvplyvnejších terapeutov...

Desať najvplyvnejších terapeutov za posledných 25 rokov
(článok z roku 2007).


Pred 25 rokmi v roku 1982 vyšlo prvé číslo časopisu Psychotherapy Networker. V tom istom roku urobil časopis American Psychologist prieskum medzi 800 členmi Americkej psychologickej asociácie, aby zistil ktorú teoretickú orientáciu nasledujú a ktorý psychoterapeut je podľa nich najvplyvnejší.

1. februára 2024

Pohľad na náhradnú rodinu očami rovnakosti a rozdielnosti

PhDr. Anna Rybáriková

Nie je rodina ako rodina. Alebo áno? Každá je jedinečná, aj keď je „klasická“ (mama, otec a ich spoločné deti), pretože jej jednotliví členovia sú jedinečnou kombináciou spoločných i rozdielnych znakov.

31. januára 2024

Rozhovor s Walterom Zahndom

Walter, rád by som začal tento rozhovor s tebou osobnejšie. Navštevoval si našu krajinu každý rok. Ja a moji kolegovia si naozaj vážime tvoju prácu, ale ja som zvedavý, kde to začalo. Ako sa stalo, že si začal učiť satirovský model tu na Slovensku?
V roku 1989 som prišiel do Československa, lebo som priviedol svoju mamu do krajiny, odkiaľ pochádzala, na Moravu. Poznal som sa s Olgou Holubovou z Prahy a ona ma pozvala, aby som prišiel a viedol letný tábor pre rodiny. Robili sme to niekoľko rokov a každý rok sa to rozrastalo.