23. júna 2020

PROGRAM A NAJBLIŽŠIE PODUJATIA


Pozvánka a prihláška
na
seminár
RODINNÉ MAPY A PRÍBEHY – po stopách minulosti

3. - 4. 7. 2020

Pozvánka Prihláška

(pre verejnosť aj profesionálov)Meditačné podvečery
Meditácie Virginie Satirovej a jej žiakov
29. 09. 2020

Pozvánka Prihláška

(pre verejnosť)Vážení kolegovia, milí priatelia 
záujemcovia o naše semináre,

vzhľadom na obmedzenia, ktoré nám do života priniesla pandémia COVID-19 dochádza k zmene našich plánov a programu na rok 2020.

V období marec – máj sú odvolané všetky semináre, výcvikové stretnutie STAR basic, supervízie a stretnutia asistentov, lektorov, tímu, ako aj výboru IVS v SR.

Júnová konferencia SATIROVÁ V EURÓPE 2020 sa prekladá na nový termín 10. – 12. júna 2021.

S ľútosťou Vám oznamujeme, že súčasne s týmito zmenami rušíme celý tohoročný naplánovaný program so zahraničnými lektormi.

O nových presunoch a termínoch podujatí a výcvikov s domácimi lektormi Vás budeme včas informovať.

Prajeme Vám veľa zdravia a síl na zvládanie všetkých životných zmien a tešíme sa na stretnutia s Vami


Hana Ščibranyová a lektorský tím
Inštitútu Virginie Satirovej v SR14. júna 2020

NAJBLIŽŠIE VÝCVIKOVÉ SÚSTREDENIA


Výcvik
STAR-T III.
22. - 27. 06. 2020

Pozvánka Prihláška

(pre uzavretú skupinu profesionálov)10. októbra 2018

Aby dobre fungovala rodina po rozvode…


Myslím si, že v prípade rozvodu je veľmi dôležité, aby dieťa malo rovnaký prístup k obom rodičom. Existuje pre to mnoho dôvodov. Jeden z tých zásadných je nájsť čo najviac zdrojov, ktoré pomôžu pri výchove vyvíjajúceho sa dieťaťa. Druhý rodič je jeden veľmi dôležitý zdroj.

Často je pre jedného alebo oboch rodičov ťažké poskytnúť svojim deťom slobodný prístup k druhému rodičovi. To platí najmä vtedy, keď je rozpad pôvodného sna rodičov obzvlášť nepríjemný, alebo keď je proces rozchodu preťažený obviňovaním. Je však dôležité, aby časom bola táto sloboda dieťaťu priznaná.

15. augusta 2018

Aby dobre fungovala rodina s osamelým rodičom…


Mnoho ľudí verí tomu, že jedinou formou rodiny, ktorá môže dobre fungovať je tá, kde rodičia uzatvoria manželstvo, splodia svoje dieťa okolo svojej dvadsiatky a zotrvajú v manželstve až do smrti, umožňujúc tým svojim deťom prijímať všetku starostlivosť od tých istých dospelých. Po stáročia až doteraz bola táto forma považovaná za najlepšiu formu rodiny. Postavenie všetkých ostatných foriem (rodiny so slobodným rodičom, zmiešané rodiny alebo rozšírené rodiny bez pokrvných zväzkov a iné netradičné formy rodinnej jednotky) je vnímané mnohými ľuďmi ako podradnejšie.

Som presvedčená, že dobre fungovať môže akákoľvek forma rodiny.

13. decembra 2016

Satirovský duch v slovenských prísloviach a porekadlách


Príspevok z Konferencie pri príležitosti 20. výročia vzniku 
Inštitútu Virginie Satirovej v Slovenskej republike 
(16. 11. 2016)

15. marca 2016

Rozhovor s Walterom Zahndom

Walter, rád by som začal tento rozhovor s tebou osobnejšie. Navštevoval si našu krajinu každý rok. Ja a moji kolegovia si naozaj vážime tvoju prácu, ale ja som zvedavý, kde to začalo. Ako sa stalo, že si začal učiť satirovský model tu na Slovensku?
V roku 1989 som prišiel do Československa, lebo som priviedol svoju mamu do krajiny, odkiaľ pochádzala, na Moravu. Poznal som sa s Olgou Holubovou z Prahy a ona ma pozvala, aby som prišiel a viedol letný tábor pre rodiny. Robili sme to niekoľko rokov a každý rok sa to rozrastalo.

Satirovské terapeutické presvedčenia
Mgr. Ľubica Tománková