3. marca 2019

PROGRAM A NAJBLIŽŠIE PODUJATIASeminár
Ja vo vzťahu k Ja: Cesta domov
12. - 13. 4. 2019

Pozvánka Prihláška

(pre verejnosť aj pre profesionálov)Meditačné podvečery
Meditácie Virginie Satirovej a jej žiakov
14. 05., 04. 07., 19. 09., 26. 11. 2019

Pozvánka Prihláška

(pre verejnosť)
NAJBLIŽŠIE VÝCVIKOVÉ SÚSTREDENIA


Výcvik
STAR-T III.
10. - 15. 03. 2019

Pozvánka Prihláška

(pre uzavretú skupinu profesionálov)10. októbra 2018

Aby dobre fungovala rodina po rozvode…


Myslím si, že v prípade rozvodu je veľmi dôležité, aby dieťa malo rovnaký prístup k obom rodičom. Existuje pre to mnoho dôvodov. Jeden z tých zásadných je nájsť čo najviac zdrojov, ktoré pomôžu pri výchove vyvíjajúceho sa dieťaťa. Druhý rodič je jeden veľmi dôležitý zdroj.

Často je pre jedného alebo oboch rodičov ťažké poskytnúť svojim deťom slobodný prístup k druhému rodičovi. To platí najmä vtedy, keď je rozpad pôvodného sna rodičov obzvlášť nepríjemný, alebo keď je proces rozchodu preťažený obviňovaním. Je však dôležité, aby časom bola táto sloboda dieťaťu priznaná.

15. augusta 2018

Aby dobre fungovala rodina s osamelým rodičom…


Mnoho ľudí verí tomu, že jedinou formou rodiny, ktorá môže dobre fungovať je tá, kde rodičia uzatvoria manželstvo, splodia svoje dieťa okolo svojej dvadsiatky a zotrvajú v manželstve až do smrti, umožňujúc tým svojim deťom prijímať všetku starostlivosť od tých istých dospelých. Po stáročia až doteraz bola táto forma považovaná za najlepšiu formu rodiny. Postavenie všetkých ostatných foriem (rodiny so slobodným rodičom, zmiešané rodiny alebo rozšírené rodiny bez pokrvných zväzkov a iné netradičné formy rodinnej jednotky) je vnímané mnohými ľuďmi ako podradnejšie.

Som presvedčená, že dobre fungovať môže akákoľvek forma rodiny.

Satirovské terapeutické presvedčenia
Mgr. Ľubica Tománková