19. februára 2024

PROGRAM 2024

Madeleine DE LITTLE *6. feb. 1953 †16. jan. 2024

NAJBLIŽŠIE PODUJATIA


POZVÁNKA A PRIHLÁŠKA
na
rastový seminár pre ženy
Ženy ženám
08.-09.03.2024

Pozvánka Prihláška

(pre ženy)POZVÁNKA A PRIHLÁŠKA
na
on-line zoomové stretnutie
Terapeutický klub 1: O suicidalite a depresii
06.05.2024

Pozvánka Prihláška

pre absolventov a frekventantov psychoterapeutického výcviku STAR-T
a pre psychoterapeutov a poradcov pracujúcich s jednotlivcami,
pármi a rodinamiNAJBLIŽŠIE VÝBEROVÉ KONANIA

VÝBEROVÉ KONANIE DO VÝCVIKU
STAR-TR

Pozvánka Info Prihláška

19.02.2024
(pre záujemcov
o výcvik podľa modelu Virginie Satirovej
pre psychoterapeutov, poradenských psychológov
a rodinných poradcov)
NAJBLIŽŠIE VÝCVIKOVÉ SÚSTREDENIA


Prezenčné výcvikové sústredenie
STAR-TR
Terapia páru a rodiny
v Transformačnej systemickej terapii podľa Satirovej (TSTS)
22.-24.02.2024 v Bratislave

Pozvánka Prihláška

(len pre účastníkov psychoterapeutického výcviku STAR-TR)
18. februára 2024

Mám psychoterapeutovi obnažiť dušu?

(Záznam zo vstupného rozhovoru s klientom zverejnený s jeho súhlasom.)

Dlho som bol presvedčený, že v ambulancii psychoterapeuta nemám čo hľadať ani čo nájsť.

Roky som žil s pocitom, že svoj život mám pevne v rukách, že dokonale rozumiem sebe aj ľuďom okolo seba. K tomuto pocitu som sa prehrýzal v čase dospievania. Prečítal som desiatky kníh (Sväté Písmo nevynímajúc) s cieľom nájsť v nich odpovede na otázky „kto som? aký vlastne som? čo ma utvára/lo? čo mi bráni sa zmeniť? čo chcem od života? aký má môj život zmysel? má ho vôbec? má nejaký zmysel bytie? ak áno, aký? ...“ Pocit, že svoj život držím pevne v rukách, som nadobudol vďaka sebanahliadnutiu, strate ilúzií o sebe, prijatiu holého faktu svojej fyzickej, mravnej, intelektuálnej a sociálnej nedokonalosti, vďaka zmiereniu sa s poznaním, že od života nemá zmysel očakávať veľké veci, keď z neho aj tak nevyviaznem živý.