11. februára 2020

PROGRAM A NAJBLIŽŠIE PODUJATIAPozvánka
na
KLUB PRE UČITEĽOV
Škola trochu inak: O komunikácii a vzťahoch

14. 2. 2020

Pozvánka Prihláška

(pre učiteľov)Pozvánka a prihláška
na
klinický deň
PROCES ZMENY A STRATY

25. 2. 2020

Pozvánka Prihláška

(pre absolventov a frekventantov výcviku STAR-T,
pre psychoterapeutov a poradcov pracujúcich s jednotlivcami,
pármi a rodinami)
Meditačné podvečery
Meditácie Virginie Satirovej a jej žiakov
25. 02. / 29. 09. 2019

Pozvánka Prihláška

(pre verejnosť)Pozvánka a prihláška
na
seminár
ZDRAVÉ VZŤAHY XVII.

6. - 7. 3. 2020

Pozvánka Prihláška

(pre verejnosť aj profesionálov)21. januára 2020

SATIROVÁ V EURÓPE – SATIR IN EUROPE 2020

Medzinárodná konferencia – International Conference
SATIROVÁ V EURÓPE – SATIR IN EUROPE
10. - 12. júna – June 10th - 12th
Bratislava 2020

INFORMÁCIA INFORMATION

(pre profesionálov aj zaujímajúcu sa verejnosť)

5. novembra 2019

NAJBLIŽŠIE VÝBEROVÉ KONANIA


Výberové konanie do výcviku
STAR basic VIII.
základný dvojročný výcvik

termíny budú určené v rokoch 2021 - 2022

Pozvánka Info Prihláška

(pre profesionálov v pomáhajúcich profesiách)10. októbra 2018

Aby dobre fungovala rodina po rozvode…


Myslím si, že v prípade rozvodu je veľmi dôležité, aby dieťa malo rovnaký prístup k obom rodičom. Existuje pre to mnoho dôvodov. Jeden z tých zásadných je nájsť čo najviac zdrojov, ktoré pomôžu pri výchove vyvíjajúceho sa dieťaťa. Druhý rodič je jeden veľmi dôležitý zdroj.

Často je pre jedného alebo oboch rodičov ťažké poskytnúť svojim deťom slobodný prístup k druhému rodičovi. To platí najmä vtedy, keď je rozpad pôvodného sna rodičov obzvlášť nepríjemný, alebo keď je proces rozchodu preťažený obviňovaním. Je však dôležité, aby časom bola táto sloboda dieťaťu priznaná.

15. augusta 2018

Aby dobre fungovala rodina s osamelým rodičom…


Mnoho ľudí verí tomu, že jedinou formou rodiny, ktorá môže dobre fungovať je tá, kde rodičia uzatvoria manželstvo, splodia svoje dieťa okolo svojej dvadsiatky a zotrvajú v manželstve až do smrti, umožňujúc tým svojim deťom prijímať všetku starostlivosť od tých istých dospelých. Po stáročia až doteraz bola táto forma považovaná za najlepšiu formu rodiny. Postavenie všetkých ostatných foriem (rodiny so slobodným rodičom, zmiešané rodiny alebo rozšírené rodiny bez pokrvných zväzkov a iné netradičné formy rodinnej jednotky) je vnímané mnohými ľuďmi ako podradnejšie.

Som presvedčená, že dobre fungovať môže akákoľvek forma rodiny.

13. decembra 2016

Satirovský duch v slovenských prísloviach a porekadlách


Príspevok z Konferencie pri príležitosti 20. výročia vzniku 
Inštitútu Virginie Satirovej v Slovenskej republike 
(16. 11. 2016)

Satirovské terapeutické presvedčenia
Mgr. Ľubica Tománková