31. mája 2020

SATIROVÁ V EURÓPE – SATIR IN EUROPE 2020

Medzinárodná konferencia – International Conference
SATIROVÁ V EURÓPE – SATIR IN EUROPE
10. - 12. júna – June 10th - 12th
Bratislava 2020

INFORMÁCIA INFORMATION

(pre profesionálov aj zaujímajúcu sa verejnosť)

19. júna 2019

NAJBLIŽŠIE VÝBEROVÉ KONANIA


Výberové konanie do výcviku
STAR basic VII.
základný dvojročný výcvik

21. 06. / 15. 07. / 02. 09. / november 2019 v Bratislave
05. 10. 2019 v Košiciach

Pozvánka Info Prihláška

(pre profesionálov v pomáhajúcich profesiách)18. júna 2019

PROGRAM A NAJBLIŽŠIE PODUJATIAMeditačné podvečery
Meditácie Virginie Satirovej a jej žiakov
04. 07., 19. 09., 26. 11. 2019

Pozvánka Prihláška

(pre verejnosť)20. mája 2019

NAJBLIŽŠIE VÝCVIKOVÉ SÚSTREDENIA


Výcvikové stretnutie
Terapia hrou: Sochy a obrazy v piesku
17. - 18. 06. 2019
začiatočníci

Pozvánka Prihláška

(pre profesionálov - psychoterapeutov a rodinných poradcov)Výcvikové stretnutie
Terapia hrou: Sochy a obrazy v piesku – Práca s vinou a hanbou
19. - 20. 06. 2019
pokročilí

Pozvánka Prihláška

(pre profesionálov - psychoterapeutov a rodinných poradcov)30. apríla 2019

Milí priatelia, vážení kolegovia...

srdečne Vám ďakujeme za Vašu minuloročnú finančnú pomoc a príspevok vo forme 2%-nej dane z príjmu. Dovoľujeme si Vás osloviť s našou žiadosťou o podporu vzdelávacích aktivít Inštitútu Virginie Satirovej v SR darovaním 2% z Vašich daní aj v tomto roku.

Inštitút Virginie Satirovej v Slovenskej republike

10. októbra 2018

Aby dobre fungovala rodina po rozvode…


Myslím si, že v prípade rozvodu je veľmi dôležité, aby dieťa malo rovnaký prístup k obom rodičom. Existuje pre to mnoho dôvodov. Jeden z tých zásadných je nájsť čo najviac zdrojov, ktoré pomôžu pri výchove vyvíjajúceho sa dieťaťa. Druhý rodič je jeden veľmi dôležitý zdroj.

Často je pre jedného alebo oboch rodičov ťažké poskytnúť svojim deťom slobodný prístup k druhému rodičovi. To platí najmä vtedy, keď je rozpad pôvodného sna rodičov obzvlášť nepríjemný, alebo keď je proces rozchodu preťažený obviňovaním. Je však dôležité, aby časom bola táto sloboda dieťaťu priznaná.

Satirovské terapeutické presvedčenia
Mgr. Ľubica Tománková