31. mája 2020

SATIROVÁ V EURÓPE – SATIR IN EUROPE 2020

Medzinárodná konferencia – International Conference
SATIROVÁ V EURÓPE – SATIR IN EUROPE
10. - 12. júna – June 10th - 12th
Bratislava 2020

INFORMÁCIA INFORMATION

(pre profesionálov aj zaujímajúcu sa verejnosť)

30. septembra 2019

PROGRAM A NAJBLIŽŠIE PODUJATIASeminár
O deťoch a ich rodičoch: čo nás v škole neučili?
25. - 26. 10. 2019

Pozvánka Prihláška

(pre verejnosť)Meditačné podvečery
Meditácie Virginie Satirovej a jej žiakov
26. 11. 2019

Pozvánka Prihláška

(pre verejnosť)1. júla 2019

NAJBLIŽŠIE VÝBEROVÉ KONANIA


Výberové konanie do výcviku
STAR basic VII.
základný dvojročný výcvik

04. 11. 2019 v Bratislave
05. 10. 2019 v Košiciach

Pozvánka Info Prihláška

(pre profesionálov v pomáhajúcich profesiách)30. apríla 2019

Milí priatelia, vážení kolegovia...

srdečne Vám ďakujeme za Vašu minuloročnú finančnú pomoc a príspevok vo forme 2%-nej dane z príjmu. Dovoľujeme si Vás osloviť s našou žiadosťou o podporu vzdelávacích aktivít Inštitútu Virginie Satirovej v SR darovaním 2% z Vašich daní aj v tomto roku.

Inštitút Virginie Satirovej v Slovenskej republike

10. októbra 2018

Aby dobre fungovala rodina po rozvode…


Myslím si, že v prípade rozvodu je veľmi dôležité, aby dieťa malo rovnaký prístup k obom rodičom. Existuje pre to mnoho dôvodov. Jeden z tých zásadných je nájsť čo najviac zdrojov, ktoré pomôžu pri výchove vyvíjajúceho sa dieťaťa. Druhý rodič je jeden veľmi dôležitý zdroj.

Často je pre jedného alebo oboch rodičov ťažké poskytnúť svojim deťom slobodný prístup k druhému rodičovi. To platí najmä vtedy, keď je rozpad pôvodného sna rodičov obzvlášť nepríjemný, alebo keď je proces rozchodu preťažený obviňovaním. Je však dôležité, aby časom bola táto sloboda dieťaťu priznaná.

15. augusta 2018

Aby dobre fungovala rodina s osamelým rodičom…


Mnoho ľudí verí tomu, že jedinou formou rodiny, ktorá môže dobre fungovať je tá, kde rodičia uzatvoria manželstvo, splodia svoje dieťa okolo svojej dvadsiatky a zotrvajú v manželstve až do smrti, umožňujúc tým svojim deťom prijímať všetku starostlivosť od tých istých dospelých. Po stáročia až doteraz bola táto forma považovaná za najlepšiu formu rodiny. Postavenie všetkých ostatných foriem (rodiny so slobodným rodičom, zmiešané rodiny alebo rozšírené rodiny bez pokrvných zväzkov a iné netradičné formy rodinnej jednotky) je vnímané mnohými ľuďmi ako podradnejšie.

Som presvedčená, že dobre fungovať môže akákoľvek forma rodiny.

Satirovské terapeutické presvedčenia
Mgr. Ľubica Tománková