30. júna 2019

Milí priatelia, vážení kolegovia...

srdečne Vám ďakujeme za Vašu minuloročnú finančnú pomoc a príspevok vo forme 2%-nej dane z príjmu. Dovoľujeme si Vás osloviť s našou žiadosťou o podporu vzdelávacích aktivít Inštitútu Virginie Satirovej v SR darovaním 2% z Vašich daní aj v tomto roku.

15. apríla 2019

NAJBLIŽŠIE VÝBEROVÉ KONANIA


Výberové konanie do výcviku
STAR basic VII.
základný dvojročný výcvik

23. 04. / 30. 04. / máj / júl / september / november 2019 v Bratislave

Pozvánka Info Prihláška

(pre profesionálov v pomáhajúcich profesiách)NAJBLIŽŠIE VÝCVIKOVÉ SÚSTREDENIA


Výcvik
STAR basic VI.
02. - 07. 05. 2019

Pozvánka Prihláška

(pre uzavretú skupinu profesionálov)


14. apríla 2019

PROGRAM A NAJBLIŽŠIE PODUJATIAMeditačné podvečery
Meditácie Virginie Satirovej a jej žiakov
14. 05., 04. 07., 19. 09., 26. 11. 2019

Pozvánka Prihláška

(pre verejnosť)
Satirovské terapeutické presvedčenia
Mgr. Ľubica Tománková