Zverejnenie príspevku / stránky na vybrali.sme.sk Bookmark and Share Tlač / PDF príspevku / stránky

31. decembra 2009

PhDr. Hana Ščibranyová

Klinický a poradenský psychológ a psychoterapeut s licenciou SKP a certifikátom EAP.
Lektorka a predsedníčka IVS v SR.
Bratislava


Profesionálne zameranie:


Psychodiagnostika a ďalšia klinicko-psychologická a poradenská činnosť a psychoterapeutická práca s dieťaťom, adolescentom a dospelým jedincom, párom, rodinou a skupinou, vrátane psychotraumatológie, krízovej intervencie a práce so stratou a zármutkom.

Lektorovanie seminárov pre profesionálov aj verejnosť a výcvikov pre psychoterapeutov, supervízna činnosť a individuálna cvičná terapia pre frekventantov a absolventov psychoterapeutických výcvikov.


Kontaktné údaje:


Súkromná psychologická a psychoterapeutická prax
pre jednotlivca, pár a rodinu
Bratislava

Objednávanie len telefonicky, najlepšie v čase 8.00 až 8.30 hod.
Konzultácie a psychoterapia aj v anglickom jazyku.

Mobil:   ++421-905 787 217
E-mail   hana.scibranyova@famitera.sk


Vzdelanie a výcviky
 • 1978 ukončenie jednoodborového štúdia psychológie na FF UK v Bratislave
 • 1983 rigorózna skúška z klinickej psychológie, FF UK v Bratislave
 • 1983 špeciálna príprava a skúška pre výkon prác klinického psychológa v zdravotníctve, IVZ v Bratislave
 • 1988-1995 Bálintovské skupiny, Bratislava
 • 1989-1996 základný a špecifické výcviky hypnoterapie podľa Miltona Ericksona, Brno
 • 1994-2010 Výcviky v Modeli rastu a v Systemickej transformačnej terapii podľa Virginie Satirovej, SR, ČR, USA, Kanada, Mexiko
 • 1998-2000 Chaos a poriadok vo vzťahoch - konštelácie podľa Berta Hellingera, Bratislava
 • 1998-2004 Výcvik supervízorov v Systemickej transformačnej terapii podľa Virginie Satirovej, Praha a Bratislava
 • 1999-2001 Terapeutická desenzitizácia psychickej traumy pomocou EMDR, Trenčín
 • 2003-2004 CISM tréning - základný a pokračovací kurz v krízovej intervencii, Praha
 • 2003-2010 Pravidelné supervízie pod vedením zahraničných supervízorov, Praha, Bratislava, Ostrava, Brno
 • 2007-2009 Výcvik psychotraumatológie a EMDR - HAP a SIPE, Trenčín
 • 2007-2010 Supervízie v psychotraumatológii a EMDR, Trenčín
 • 2009-2010 Výcvik SFBT (Krátkodobá na riešenie zameraná psychoterapia a psychotraumatológia), Trenčín
Osvedčenia
 • 1998 zápis do Zoznamu psychoterapeutov SPS
 • 1999 Európsky certifikát EAP pre psychoterapiu
 • 2008 certifikát SPS na výkon certifikovanej pracovnej činnosti psychoterapia
Licencia SKP v povolaní psychológ
 • pre odbor klinická psychológia
 • pre odbor poradenská psychológia
 • pre certifikovanú pracovnú činnosť psychoterapia
 • na výkon činnosti odborného zástupcu v povolaní psychológ pre vyššie uvedené odbory a činnosť
Odborná prax a profesionálne skúsenosti
 • 1978-1997 klinický psychológ v zdravotníctve: úsek jaslí, detských domovov a dojčenských ústavov, na II. Detskej klinike NsP a centre pre nedonosené deti, psychologická ambulancia pre detí s nízkou pôrodnou hmotnosťou a ich rodičov
 • od 1996 lektorka a odborný garant Inštitútu V. Satirovej v SR
 • od 1997 súkromná psychologická a psychoterapeutická prax v Bratislave, práca s jednotlivcom, párom, rodinou a skupinou
 • od 2003 supervízorka v Systemickej transformačnej terapii podľa V. Satirovej
 • od 2004 cvičný terapeut a supervízor Slovenskej psychoterapeutickej spoločnosti v Modeli Satirovej
 • od 2009 odborný garant pre odbor psychológia v "ALMA centrum pre zdravý vývin"
Členstvo v odborných spoločnostiach
 • Slovenská psychologická spoločnosť
 • Slovenská komora psychológov (2000-2003 prezidentka SKP, od 2008 zástupkyňa SKP v DSC - Komisie psychológie krízy a nešťastí EFPA)
 • Slovenská psychoterapeutická spoločnosť (od 2007 členka výboru SPS, od 2010 zástupkyňa SPS v EAP)
 • IVS v SR (zakladajúca členka, predsedníčka IVS, členka lektorského tímu a výboru, supervízorka a odborný garant výcvikov)
 • IVS ČR (lektorka výcviku MOVISA I a III, supervízorka a cvičná terapeutka pre MOVISA II)
 • The Virginia Satir Global Network (v rokoch 2003-2006 Board director)
 • SIPE
 • ESTD
 • EFPA
 • EAP
Na začiatku mojej profesionálnej dráhy som si zvolila prácu s deťmi, pripadalo mi, že v deťoch je veľký potenciál pre budúcnosť. Práca s deťmi ma priviedla naspäť k rodine, ktorá je bohatým prameňom pre všetkých svojich členov. Virginia Satirová ma vrátila ku každému človeku z rodiny ako k jedinečnej bytosti a k jeho príležitosti vrátiť sa k sebe samému. Čoraz viac ma zaujíma práca s ľuďmi, aby plnšie využívali svoj potenciál a mohli radostnejšie žiť s milovanými ľuďmi v partnerstve a pri rodičovaní a zvládať rôzne neistoty, sklamania a bolesti.