Zverejnenie príspevku / stránky na vybrali.sme.sk Bookmark and Share Tlač / PDF príspevku / stránky

1. januára 2010

Realizované výcviky

V rokoch 2003 až 2010 sme uskutočnili výcviky:


(Poznámka: Údaj v zátvorke je dĺžka výcviku v počte dní.)

2010:

2009:

 • 11. 02. (3) Sochy a sochanie 3
 • 27. 03. (4) Práca s traumou po násilí v rodine 3
 • 16. 04. (6) STAR-T (2007-2011) - 7. stretnutie 3. semester
 • 16. 04. (3) Supervízna dielňa k programu “Povedz to priamo”
 • 21. 05. (6) STAR basic (2008-2009) - 3. sústredenie
 • 04. 06. (4) STAR-T (2007-2011) - 8. stretnutie 3. semester
 • 00. 00. (x) STAR-T: Zážitková terapia
 • 16. 09. (4) STAR-T (2007-2011) - 9. stretnutie 4. semester
 • 25. 09. (6) STAR basic (2008-2009) - 4. sústredenie
 • 22. 10. (4) Práca s traumou po násilí v rodine 4
 • 23. 11. (6) STAR-T (2007-2011) - 10. stretnutie 4. semester

2008:

 • 07. 02. (6) STAR-T (2007-2011) - 3. stretnutie 2. semester
 • 04. 03. (4) Práca s traumou po násilí v rodine 1
 • 07. 04. (7) STAR basic (2008-2009) - 1. sústredenie
 • 13. 05. (4) Sochy a sochanie 2
 • 12. 06. (6) STAR-T (2007-2011) - 4. stretnutie 2. semester
 • 15. 09. (6) STAR-T (2007-2011) - 5. stretnutie 3. semester
 • 09. 10. (4) Práca s traumou po násilí v rodine 2
 • 24. 10. (3) Supervízna dielňa k programu “Povedz to priamo”
 • 17. 11. (4) STAR-T (2007-2011) - 6. stretnutie 3. semester
 • 19. 11. (7) STAR basic (2008-2009) - 2. sústredenie

2007:

 • 27. 02. (6) STAR basic (2006-2007) - 4. sústredenie
 • 05. 09. (4) STAR-T (2007-2011) - 1. stretnutie 1. semester
 • 00. 10. (4) Sochy a sochanie 1
 • 00. 10. (4) Intenzívny výcvik lektov IVS v SR a ČR
 • 16. 11. (6) STAR-T (2007-2011) - 2. stretnutie 1. semester
 • 21. 11. (7) STAR basic (2006-2007) - 1. sústredenie
 • 07. 12. (3) Supervízna dielňa k programu “Povedz to priamo”

2006:

 • 02. 02. (2) Rodinné mapy S. P. 1
 • 31. 03. (2) Rodinné mapy S. P. 2
 • 07. 04. (3) Supervízna dielňa k programu “Povedz to priamo”
 • 26. 04. (7) STAR basic (2006-2007) - 2. sústredenie
 • 00. 00. (x) Model Virginie Satirovej pre UPSVAR 3
 • 00. 00. (x) Model Virginie Satirovej pre UPSVAR 4
 • 00. 00. (x) Stretnutie hviezd - lektorov RR
 • 23. 11. (7) STAR basic (2006-2007) - 3. sústredenie

2005:

 • 10. 02. (x) Rodinné mapy hviezdy RR 1
 • 07. 04. (3) Supervízna dielňa k programu “Povedz to priamo”
 • 12. 05. (3) Model Virginie Satirovej pre CPPS 1
 • 19. 05. (x) Rodinné mapy hviezdy RR 2
 • 26. 05. (7) Model Virginie Satirovej pre poradcov a terapeutov 1
 • 00. 00. (3) Supervízna dielňa k programu “Povedz to priamo”
 • 00. 10. (x) Model Virginie Satirovej pre CPPS 2
 • 00. 10. (x) Stretnutie hviezd - lektorov RR
 • 24. 11. (2) Model Virginie Satirovej pre poradcov a terapeutov 2

2004:

 • 00. 05. (x) Výcvik v Modeli Virginie Satirovej pre CPPS 1
 • 00. 06. (x) Stretnutie hviezd - lektorov RR
 • 00. 06. (x) Rastová komunita
 • 00. 10. (x) Výcviková skupina so ženskou problematikou podľa MVS
 • 06. 10. (3) Výcvik v Modeli Virginie Satirovej pre CPPS 2
 • 05. 05. (3) Výcvik v systemickej terapii podľa modelu Virginie Satirovej pre CPPS

2003:

 • 10. 04. (x) Smútok zo strát 2
 • 01. 06. (8) Výcvik v Modeli Virginie Satirovej pre CPPS
 • 10. 06. (9) Výcvik v Modeli Virginie Satirovej pre poradcov a terapeutov
 • 00. 00. (x) Výcviková skupina so ženskou problematikou podľa MVS
 • 13. 11. (3) Výcvik v Modeli Virginie Satirovej pre CPPS