Zverejnenie príspevku / stránky na vybrali.sme.sk Bookmark and Share Tlač / PDF príspevku / stránky

• Prihlasovanie

Na semináre, výcviky a supervízie sa môžete prihlásiť e-mailom, prípadne poštou. Akékoľvek nejasnosti je možné konzultovať aj telefonicky.

Pozvánky a záväzné prihlášky s podrobnými údajmi k jednotlivým seminárom a výcvikom vrátane organizačnej logistiky a dopravnej navigácie zverejňujeme na stránke inštitútu obvykle štyri a šesť týždňov pred termínom ich konania.

Záväzne prihlásený je záujemca, ktorý na účet IVS v SR poukáže lektorné v termíne uvedenom na pozvánke.


Súvisiace stránky:

Organizačné pokyny
Zľavy

Kontakt
Bankové spojenie