Zverejnenie príspevku / stránky na vybrali.sme.sk Bookmark and Share Tlač / PDF príspevku / stránky

31. decembra 2009

Mgr. Henrieta Popluhárová

Rodinný poradca a terapeut.
Asistentka IVS.
Galanta


Profesionálne zameranie:


Napriek vyštudovaniu učiteľského smeru psychológie som od začiatku svojho pracovného života pracovala s jednotlivcom, párom či rodinou v situáciách, kedy strácajú pevnú pôdu pod nohami a život sa im začína uberať iným smerom, ako chceli. Učarovala mi tiež práca s deťmi a rodičmi v náhradných rodinách a s deťmi a ich vychovávateľmi v detských domovoch. Lektorujem a metodicky vediem lektorov v oblasti NRS. Robím poradenskú a metodickú činnosť v kurzoch pre nezamestnaných. Oslovuje ma tiež vedenie rodičovských diskusií a kurzov rodičovstva v materských centrách.


Kontaktné údaje:


Štvrť SNP 995/7
924 01 Galanta

Mobil:   ++421-908 733 118
E-mail   henuska@szm.skVzdelanie a prax

 • 11993 - 1998 Univerzita Konštantína Filozofa Nitra, magisterské štúdium všeobecnovzdelávacích predmetov pre 5. - 12. ročník, odbor psychológia - slovenský jazyk, ukončené štátnicou z oboch predmetov a pedagogiky
 • 12009 - trvá FF UK Bratislava, odbor psychológia, Špecializačné studium školskej psychológie
 • 11996 - 1998 Detská linka záchrany - konzultantka, Nitra
 • 11998 - 2008 Centrum poradensko - psychologických služieb Galanta, psychológ - odborný poradca, vedúca pracoviska, od 9/2004 na materskej dovolenke
 • 12008 - 2009 Lektorovanie tréningov sociálno-psychologických zručností pre nezaměstnaných a tréningov rozvíjania manažerských zručností a riadiacich schopností pre personálnu agentúru ProAct People
 • 12009 - 2010 Facilitovanie diskusií k výchove v MC Bambuľkovo v rámci Akadémií praktického rodičovstva
 • 12009 Lektorovanie modulov programu PRIDE - pre lektorov a náhradných rodičov
 • 11996 - 1997 Sociálno-psychologický výcvik
 • 11997 Sebaobrana - výcvik komunikačných zručností
 • 11997 Reštukturalizácia personálnych oddelení - výcvik trénerov, personálnych manažérov
 • 11998 - 2004 Psychoterapeutický výcvik v Modeli V. Satirovej, súčasťou ktorého je aj komunikačný výcvik Povedz to priamo
 • 12001 - 2003 Práca so stratami - psychoterapeutický výcvik v Modeli V. Satirovej k dopadu strát na život človeka, k hľadaniu identity a nového zmyslu
 • 12002 Smäd po slobode - ako pracovať so závislosťou na alkohole podľa modelu V.Satirovej , výcvik
 • 12002 Výcvik trénerov programu PRIDE - pre náhradných rodičov a vychovávateľov (Úsmev ako dar)
 • 12003 - trvá Majstertréner, odborný garant programu PRIDE pre Slovensko
 • 12004 - trvá Asistent Inštitútu V. Satirovej v Slovenskej republike
 • 12009 Tréning facilitácie pre vedenie diskusií v materských centrách
Publikačná činnosť
 • 2003-2007 časopisecky, rubrika Mám problém v časopise Aha s kresťanskou tematikou pre násťročných
 • 2008 Kniha Mám problém (s kolektívom autorov) z vydavateľstva Saleziáni Don Bosca
Čím ma očarila Satirová? Svojou nesmiernou ľudskosťou, hravosťou a prirodzenosťou. Nehrá sa na odborníka, ale tým, že mení život klientov k lepšiemu, tým, že mení životy rodín (smerom k tomu, že sa v nich cítia ľudia znovu v bezpečí, v pohode, milovaní a rešpektovaní), ním je. Oslovuje ma jej úcta k jednotlivcovi, k manželstvu, partnerstvu i k rodine ako takej. A žasnem nad nesmiernou citlivosťou, nežnosťou a krehkosťou toho, ako pomáha ľuďom objavovať svoje Ja. Terapeutický smer Satirovej ma obohacuje svojou mnohostrannosťou, rôznorodosťou a praktickou využiteľnosťou doma, v mojej rodine, v mojej práci s klientami i v bežnom každodennom živote. So satirovským učením som sa stretla na začiatku svojej pracovnej cesty a toto spojenie chcem ďalej udržiavať a rozvíjať , naďalej ostáva mojou voľbou.