Zverejnenie príspevku / stránky na vybrali.sme.sk Bookmark and Share Tlač / PDF príspevku / stránky

31. decembra 2009

Mgr. Andrea Sajenková

Psychologička.
Asistentka IVS.
Lučenec


Dátum narodenia:
09. 03. 1968


Bydlisko:
M. R. Štefánika 19, 984 01 Lučenec
Vzdelanie: • 1986 - 1990
  štúdium na Katedre psychológie, Univerzita Komenského v Bratislave, Filozofická fakulta
  Štúdium ukončené v máji 1990 Štátnymi záverečnými skúškami z predmetov Všeobecná psychológia, Pedagogická a poradenská psychológia a obhajobou diplomovej práce na tému "Problémy partnerskej komunikácie"

 • 1982 - 1986
  Gymnázium vo Fiľakove


  Zamestnanie a pracovná pozícia:


 • september 2005 - dodnes
  ÚPSVaR Lučenec, Referát poradensko-psychologických služieb
  psychológ
 • 1997 - 2005
  Centrum poradensko-psychologických služieb Bratislava
  psychológ
 • 1992 - 2005
  Domov dôchodcov
  psychológ  Informácie:


  Od roku 2003 očarená a ovplyvnená Satirovou a jej konceptom sebaúcty človeka s túžbou nielen zostať očarená, ale šíriť jej odkaz ďalej .