Zverejnenie príspevku / stránky na vybrali.sme.sk Bookmark and Share Tlač / PDF príspevku / stránky

8. marca 2010

Virginia Satirová - Priekopníčka

Virginia Satirová - životopisV roku 1964 vydala Virginia svoju prvú knihu Spojená rodinná terapia (Conjoint Family Therapy) a v roku 1972 nasledovala druhá kniha Kniha o rodine (People Making). Jej knihy, výcviky a vyučovacie metódy prispeli k tomu, že sa stala všeobecne známou. Nazývali ju priekopníčkou rodinnej terapie a čoraz viac si ju žiadali nielen v Spojených štátoch, ale i v zahraničí. Stala sa diplomatkou Akadémie certifikovaných sociálnych pracovníčok a dostala Cenu za významné zásluhy od Americkej asociácie manželskej a rodinnej terapie. V roku 1973 jej Wisconsinská Univerzita udelila čestný doktorát.

Jej semináre a prezentácie ľudí fascinovali, pretože sa na nich učili praktické veci o sebe, o komunikácii, o rodine a spoločnosti. Mala zmysel pre humor a vytvárala názorné obrázky tým, že požiadala ľudí, aby sa postavili a zaujali určitú pozíciu, a tak demonštrovali pocity navonok. Využívajúc tieto nástroje vytvárania sôch a hrania rolí, dokázala vytvoriť bezpečné prostredie, v ktorom sa ľudia otvárali sebe a novým zážitkom.

Virginia cestovala po celých Spojených štátoch, Kanade, Mexiku, Európe, strednej a južnej Amerike a Ázii. V druhej polovičke 80-ych rokov mohla dokonca ísť do ZSSR, kam chcela ísť už dávno.

Význam vytvárania siete a podpory bol ústrednou myšlienkou jej učenia. Mala ju na mysli, keď začala pracovať s dvomi skupinami. V roku 1970 už vznikla Medzinárodná sieť zdrojov ľudského učenia sa (International Human Learning Resources Network, IHLRN) pod názvom Prekrásni ľudia (Beautiful People). V roku 1977 založila Sieť Avanta, ktorá sa neskôr premenovala na Avanta, sieť Virginie Satirovej. Využívala tieto organizácie na to, aby vznikali príležitosti na stretnutia s jednotlivcami, rodinami a ďalšími odborníkmi na duševné zdravie.

Jeden z takých projektov jej umožnil spojiť lásku k rodinám s láskou k prírode v jedno- a dvojtýždňovom rodinnom tábore. Satirovské rodinné tábory dodnes pokračujú v projekte pomoci rodinám v podmienkach divokej prírody. V osemdesiatych rokoch Avanta s Virginiou Satirovou na čele vypracovala a ponúkla Procesové komunity I a II. Tieto pobytové mesačné tréningy sa konali v Crested Butte v Colorade a stal sa z nich Letný satirovský medzinárodný inštitút, ktorý trval niekoľko rokov.

V roku 1986 bola Virginia pozvaná do Rady starších, vybranej skupiny občanov sveta, ktorí sa stretli s laureátmi Nobelovej ceny mieru. V roku 1988 prijala miesto v Riadiacom výbore Medzinárodnej asociácie rodinnej terapie (International Family Therapy Association, IFTA) a bola menovaná do Poradného výboru Národnej rady pre sebaúctu (National Council for Self-esteem).

Na záver tejto kapitoly o kariére Virginie Satirovej bude vhodné citovať niekoľko slov z jej knihy Vytváranie kontaktu (Making Contact):

„Už štyridsať rokov cestujem po svete. Za ten čas som mala možnosť byť v kontakte s tisíckami ľudí na rozličných životných cestách. Mnohí ľudia prišli za mnou, lebo chceli, aby som im pomohla vyriešiť problémy v živote, alebo preto, že sa chceli naučiť, ako lepšie pomáhať ľuďom, ktorí majú problémy.

Často som počula: ‚Virginia, pomohla si mi objaviť pre seba toľko dobrého. Nechceš napísať knihu o tom, ako to robíš?’ Počula som to toľkokrát, že už nemôžem ignorovať túto požiadavku.

Cítim hlbokú vďaku za prejavy ocenenia. Cítim tiež obrovskú hrôzu z takej veľkej úlohy. Zaplavili ma spomienky na tie hodiny a dni, ktoré som strávila s ľuďmi pri príprave drobných krôčikov, ktoré museli urobiť, aby mohli podstúpiť riziko zmien, po ktorých túžili. Spomenula som si na opatrnosť a trpezlivosť, s akou som musela postupovať, aby bolesť a neistota, ktorá často sprevádza cestu zmien, nepoškodila ich sebaúctu.“ (Satirová, v tlači)

Nasledujúca pasáž je z jej knihy Tretie zrodenie (The Third Birth), ktorú Virgina nedokončila. Tento text je prístupný prostredníctvo Avanty v elektronickej podobe.

„Rozhodla som sa pre tento názov, aby som upriamila pozornosť na to, čo sa pravdepodobne považuje za samozrejmé. Podobne ako nevenujeme pozornosť iným veciam, ktoré považujeme za samozrejmé a ich úžitok klesá.

Ľudia často považujú dobré správanie za samozrejmé a potom venujú priveľa pozornosti zlému správaniu. Ľudia rýchlo zabúdajú na dobré správanie a sú presvedčení, že existuje iba zlé správanie.

Tak je to aj s týmto titulom.

Prvé zrodenie prichádza, keď sa vajíčko a spermia nájdu a spoja. Druhé zrodenie nastáva, keď vyjdeme z maternice, čo je pravdepodobne najudivujúcejšia zmena, ktorú v živote podstupujeme. Vychádzame z miesta, kde je tma, kde počuť pracovať vnútorné orgány, kde je teplota stále vyrovnaná a prostredím je voda, a prídeme na miesto, kde je svetlo a zvuky sú úplne odlišné, teplota sa väčšinou mení a voda je iba raz za deň pri kúpaní.

Tretie zrodenie nastáva, keď sa začneme rozhodovať sami za seba. Niektorí ľudia tomu hovoria zrelosť. Nastáva vtedy, keď prevezmeme zodpovednosť za svoj život, keď sa postavíme na svoje nohy. Prevzatie zodpovednosti za tento proces rozvoja našej jedinečnosti a stávania sa zodpovedným a vnímavým človekom medzi inými ľudskými bytosťami na tejto planéte je životne dôležitým štádiom rastu. Každý, kto žil, prešiel prvými dvomi zrodeniami, ale iba relatívne málo ľudí dosiahlo tretie.“ (17-18)
Spracoval PhDr. Ivan Valkovič

Článok uverejnený s láskavým súhlasom redakcie bulletinu EMPATIA.


Momentky
Rodina
Štúdium
Učiteľka
Terapeutka
Priekopníčka
Choroba a smrť


V tomto roku organizujeme niekoľko seminárov zameraných na rodinu a vzťahy
podľa Modelu Virginie Satirovej:

0 comments:

Zverejnenie komentára