Zverejnenie príspevku / stránky na vybrali.sme.sk Bookmark and Share Tlač / PDF príspevku / stránky

28. novembra 2010

John Banmen (editor): Transformační systemická terapie

Knihu, ktorú v roku 2008 ako editor a spoluautor pripravil John Banmen a o rok neskôr v českom preklade vydal Institut Virginie Satirové ČR, si môžete aktuálne objednať do vyčerpania limitovaných zásob na e-mailovej adrese satir.institute.sk@gmail.com a po dohode s IVS v SR prevziať osobne.
Cena publikácie je 14,- €.


V knihe autori popisujú niektoré zo základných téz Transformačnej systemickej terapie vychádzajúcej z Modelu rastu V. Satirovej: model osobnosti, proces zmeny v terapii, úlohu osobnosti terapeuta a používanie jeho Selfu v terapii, koncept kongruencie a jeho spirituálne aspekty, terapeutický proces rodinnej rekonštrukcie. Okrem všeobecných tém terapie sa autori venujú aj otázkam klinickej praxe a liečby, v knihe nájdete o. i. aj témy liečby sexuálneho zneužívania, krízovej intervencie pri sebevražednom konaní a pri depresii.

OBSAH


Předmluva k českému vydání Milada Radosová
Úvodní slovo William C. Nichols
Předmluva John Banmen
O autorech

1. Model růstu včera a dnes John Banmen
2. Pozitivní psychologie V. Satirové Lenley Lewis, John Banmen
3. Terapeuticky orientovaný vzdělávací proces Max Innes
4. Spirituální aspekty kongruence v pojetí Modelu růstu Bonnie K. Lee
5. Škála kongruence Bonnie K. Lee
6. Vývoj transformačního procesu Rodinné rekonstrukce Gilles Beaudry
7. Rodinná rekonstrukce Gloria Taylor
8. Změna v pojetí Modelu růstu Carl Sayles
9. Transformace osobnosti a terapeutická praxe Stephen Smith
10. Terapeutova osobnost v procesu terapie Wendy Lum
11. Model růstu v terapii sebevražedného chování Wendy Lum
12. Práce s oběťmi sexuálního zneužívání Anne Morrison, Judy Ferris
13. Kulturní kontext psychoterapie Grace Cheung, Cecilia Chan
14. Deprese: příčina nebo následek? John Banmen

Literatura
Organizace Modelu růstu
Rejstřík

0 comments:

Zverejnenie komentára