Zverejnenie príspevku / stránky na vybrali.sme.sk Bookmark and Share Tlač / PDF príspevku / stránky

23. februára 2013

Ženy sebe 1

PhDr. Anna Rybáriková
Krátka exkurzia do obsahu seminára realizovaného dňa 3. 3.2012 v Košiciach v rámci cyklu Vzťahy naše každodenné.


Krásna téma venovaná krásnym ľudským bytostiam ženského rodu. V bežnom zhone nemáme príležitosť upriamiť pozornosť na seba, na svoje vnútro, na svoju podstatu. Počas pár hodín seminára sme tento priestor ponúkli ženám, ktoré boli ochotné spraviť pre seba nové objavy.

Pri nadviazaní na učenie V. Satirovej sme využili možnosť skoncentrovať sa na seba formou satirovskej meditácie – stíšiť sa a uvoľniť svoje telo. Našu ženskú podobu sme si začali uvedomovať od malého dievčatka prostredníctvom toho ako sa k nám správali rodičia, či iné významné osoby, v obrazovom spomínaní sme mali možnosť prejsť si situácie podporujúce našu individuálnu ženskosť, citlivosť, nežnosť... Ocenili sme všetko, čo pozitívnym spôsobom vstúpilo do našich životov, zmeny, ktoré sme vykonali i riziká, ktoré sme podstúpili. Prostredníctvom otázok sme sami v sebe bádali, čo potrebujeme zmeniť, dovolili sme si venovať si ocenenia, pohladenia, oceniť aj bolesť, pretože je súčasťou života a objavovali sme svoje vlastné zdroje pre ďalší rast...

A aby sme sa naučili „pomoc“ hľadať a nachádzať sami v sebe, siahli sme po ďalšom satirovskom nástroji – mandale. Obraz mandaly ponúkla V. Satirová ako inšpiráciu na pátranie po našich zdrojoch. Mandala ako kruhový obrazec pozostáva (v ponímaní Satirovej) z ôsmich dimenzií „energie“, ktoré v určitom čase nášho života využívame ako svoju podporu. Medzi tieto „energetické“ zdroje, či dimenzie patrí starostlivosť o telo, o zmysly, o intelekt, o emócie, o vzťahy, o prostredie, o výživu, o spiritualitu. Na seminári sme si sami nakreslili svoju mandalu a farebne vyznačili, ktorá z týchto dimenzií má prevahu, či ktorú zanedbávame. Energia sa „prelieva“ z oblasti do oblasti, ale stále jestvuje. Je len na nás, či nesiahame až na dno svojich rezerv práve preexponovaním jedného druhu energie na úkor druhého. A je úžasne oslobodzujúce vedieť, že nemusíme čakať na žiadnu radu a pomoc zvonka, ale môžeme sami seba riadiť a rozhodnúť sa, že je načase podporiť inú dimenziu, či siahnuť po ďalšom našom prirodzenom energetickom zdroji. Napr. niekedy čerpáme energiu zo vzdelávania, učíme sa, pridávame nové poznatky – čo je chvályhodné, ale ak zistíme, že chradne napr. dimenzia „vzťahov“, tak sa môžeme rozhodnúť pre jej oživenie. A takým spôsobom nanovo harmonizovať seba. Aj keď sme túto pomôcku použili v skupine žien, je univerzálna aj pre mužov i všetky vekové kategórie.

V podporujúcej spoločnosti viacerých žien sme sa stíšili, preladili na svoje vnútorné bohatstvo a dali šancu novému nazeraniu na svoje možnosti.

PhDr. Anna Rybáriková
lektorka

0 comments:

Zverejnenie komentára