Zverejnenie príspevku / stránky na vybrali.sme.sk Bookmark and Share Tlač / PDF príspevku / stránky

31. decembra 2009

Mgr. Ľubica Tománková

Psychologička.
Lektorka a členka výboru IVS.


Profesionálne zameranie:

Poradensko-psychologická činnosť; terapeutická práca s dieťaťom, dospievajúcim a dospelým, párom a rodinou; predmanželské, manželské, rozvodové a porozvodové poradenstvo; psychodiagnostika. Supervízia.


Kontaktné údaje:

mobil: 0905 324 863
Vzdelanie a výcviky
 • 2000 ukončenie jednoodborového štúdia psychológie na FiF UK v Bratislave
 • od 1998 priebežne semináre v Modeli rastu podľa Virginie Satirovej
 • 2003 výcvik Progresívna relaxácia podľa Jacobsona (MUDr. Hašto)
 • 2005 certifikát lektora preventívneho programu Povedz to priamo
 • 2008 výcvik Rorschach – použitie pre deti (PhDr. Krejčířová)
 • 2011 ukončený štvorročný akreditovaný psychoterapeutický výcvik - Systemický terapeutický a rastový výcvik podľa Modelu Virginie Satirovej (Inštitút Virginie Satirovej v SR)
 • 2011 certifikát lektora vzdelávacieho programu Škola lásky v rodine podľa etiky PhDr. Jiřiny Prekopovej
 • 2011, 2012, 2013 odborný seminár Terapia hrou: Sochy a obrazy v piesku (Madeleine De Little)
 • 2012 Liečenie trpiaceho dieťaťa a nevyhnutné podmienky terapie hrou zameranej na dieťa (Prof. Garry L. Landreth, PhD.)
 • 2014 certifikát supervízora z Medzinárodného supervízneho výcviku – Výcvik pre supervízorov v poradenstve a Systemickej transformačnej terapii (Inštitút Virginie Satirovej v SR)

Odborná prax a profesionálne skúsenosti
 • 2000 – 2008 Centrum výchovnej a psychologickej prevencie Bratislava
 • 2008-2014 Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny, odbor poradensko-psychologických služieb, Bratislava
 • od 2000 psychologická príprava pre športovcov, spolupráca so športovými zväzmi
Členstvo v odborných spoločnostiach
 • od 1999 členka Inštitútu Virginie Satirovej v SR, členka výboru
 • 2008 zápis do registra Slovenskej komory psychológov