Zverejnenie príspevku / stránky na vybrali.sme.sk Bookmark and Share Tlač / PDF príspevku / stránky

31. decembra 2009

Mgr. Pavol Janoško, PhD.

Liečebný pedagóg.
Člen a asistent IVS.


Profesionálne zameranie:


Liečebno-pedagogická intervencia a poradenstvo, psychoterapeutická práca s jednotlivcom, párom i rodinou; využitie expresívnych terapií pri práci s detským i dospelým klientom/tmi, koncept inkluzívnej edukácie.


Kontaktné údaje:


Mobil: + 421-907 175 222
E-mail   janoskopavol@gmail.com


Vzdelanie a výcviky


 • 2007 - 2011 štvorročný psychoterapeutický výcvik v Systemickej transformačnej terapii podľa V. Satirovej (Model rastu)
 • od 2005 odborné psychoterapeutické semináre: rodinná rekonštrukcia, kaleidoskop človeka (W. Zahnd/USA), práca s depresívnym a suicidálnym klientom (K. M. Banmen, J. Banmen/Canada), psychosomatika v klinickej praxi, rodinné konštelácie (I. Verný) atď.
 • 2008 - 2011 doktorandské štúdium so zameraním na inkluzívnu edukáciu (PdF TU)
 • 2009 - 2010 University of Applied Sciences of Special Needs Education Zurich/HfH, študijný pobyt v rámci doktorandského štúdia so zameraním na inkluzívnu edukáciu
 • 2008 - 2009 dvojročný psychoterapeutický výcvik: Liečba traumy pomocou transformačnej systemickej terapie podľa V. Satirovej pri práci s rodinami s domácim násilím, vedený Kathlyne Maki-Banmenovou, MA, RCC
 • 2006 sochárske sympózium – Art center Ilindentci – práca s mramorom, ako médiom terapeutickej intervencie
 • 2001 - 2006 štúdium liečebnej pedagogiky na PdF UK v Bratislave
 • 2005 odborná liečebno-pedagogická stáž – Ghana/Accra (Severná Afrika)
 • 2002 - 2007 workshopy v arteterapii (J. Šicková-Fabrici/SR), muzikoterapii (J. Zeleiová/SR) a dramatoterapii (M. Valenta/CZ)


 • Odborná prax a profesionálne skúsenosti

 • 2008 - 2009 Liečebno–výchovné sanatórium, Hrdličkova 21, Bratislava – vychovávateľ
 • 2005 - 2006 CPPPaP, Ružinov – co-terapeut pri skupinovej práci s deťmi s ADHD
 • 1998 - 2001 Špeciálna základná škola pre deti s poruchami sluchu, Drotárska 48, Bratislava – vychovávateľ

  Odborné organizácie

 • člen a asistent Inštitútu Virgínie Satirovej v SR
 • člen asociácie liečebných pedagógov v SR
 • zakladajúci člen združenia Terra Therapeutica • Verím a som o tom v hĺbke svojej podstaty presvedčený, že v každom človeku sa skrýva napojenie na univerzálny zdroj životnej sily a životných možností – a jednou z úloh a zároveň poslaním terapeuta je podporiť klientov v ich úsilí o kontakt a spojenie s touto silou, pretože...
  „... napriek rozdielom medzi nami sme všetci rovnakí. Za našimi identitami a túžbami je spoločné jadro nášho Ja – základná ľudskosť, ktorej prirodzenosťou je mier a ktorej vyjadrením je myšlienka a ktorej činom je nepodmienená láska. Ak sa identifikujeme s týmto vnútorným jadrom, keď ho budeme rešpektovať a uctievať u druhých, podobne ako aj u seba, zažijeme liečenie v každej oblasti života“ (Borysenko, in Levin, Fredericková: Prebúdzanie tigra, 2002).