Zverejnenie príspevku / stránky na vybrali.sme.sk Bookmark and Share Tlač / PDF príspevku / stránky

31. decembra 2009

PhDr. Eva Hargašová

Psychologička.
ALMA centrum pre zdravý vývin, Bratislava,
členka a asistentka IVS v SR.


Profesionálne zameranie:


Terapeutická práca a psychodiagnostika v oblasti klinickej psychológie, psychoterapeutická práca s deťmi, adolescentným klientom, dospelým, párom a rodinou.


Kontaktné údaje:


Bratislava
E-mail   hargasova.eva@gmail.com


Vzdelanie a výcviky


 • 2011 Absolvovanie dvojdňového seminára Terapia hrou: Sochy a obrazy v piesku
  (v IVS v SR, lektorka: Madeleine De Little, B. Ed., M. Sc, Kanada)
 • 2007-2011 Ukončený štvorročný akreditovaný psychoterapeutický výcvik:
  Systemický terapeutický a rastový výcvik podľa Modelu Virginie Satirovej,
  Inštitút Virginie Satirovej v SR
 • 2007-2011 Absolvovanie kurzu Povedz to priamo I. a II. - preventívny základný zážitkový kurz, akreditovaný MŠ v SR,
  Ľudský kaleidoskop s Walterom Zahndom, rodinnej rekonštrukcie hviezdy M. (Inštitút Virginie Satirovej v SR)
 • 10/2008 absolvovaný dvojdňový kurz Autogénny tréning - základný stupeň (MUDr. Jozef Hašto, PhD)
 • 2007 obhajoba rigoróznej práce na FF PU v Prešove
 • 2001-2006 Filozofická fakulta Prešovskej univerzity, Prešov,
  Odbor/špecializácia: Psychológia
  prospech s vyznamenaním
 • 2004-2005 Filozofická Fakulta Karlovy University, Praha
  Odbor/špecializácia: Psychlógia
  2 semestre, štipendium MŠ SR
 • 2004 osvedčenie v diagnostickej metóde Baum Test - Test stromu (Person, s.r.o., PhDr. E. Sklenárová, Košice).


 • Odborná prax a profesionálne skúsenosti

 • 2003-2004 dobrovoľná prax na detskej psychiatrii FN L. Pasteura v Košiciach (psychiatrička MUDr. Terézia Rosenbergerová)
 • 2003-2004 intervencia v domácom prostredí s dvoma deťmi - jedno s diagnózou ADHD, druhé trpiace depresiami (pod vedením detskej psychiatričky MUDr. T. Rosenbergerovej)
 • 2005 týždenná prax v Špeciálnej škole SPC Chotounská, Praha 10, práca v triede s autistami
 • 2007-08/2011 súkromné zdravotnícke zariadenie Dialóg s.r.o. - psychodiagnostika a terapia detí s poruchami reči a učenia
 • od 09/2011 súkromné zdravotnícke zariadenie ALMA centrum pre zdravý vývin - psychodiagnostika a psychoterapeutická práca, promo aktivity


  Odborné organizácie

 • od 2007 zapísaná v registri Slovenskej komory psychológov
 • v roku 2008 dostala osvedčenie o spôsobilosti na výkon práce v zdravotníctve
 • od roku 2010 zaradená do špecializačného štúdia v odbore Klinická psychológia na SZU
 • od 2011 členka a asistentka Inštitútu Virginie Satirovej v SR