Zverejnenie príspevku / stránky na vybrali.sme.sk Bookmark and Share Tlač / PDF príspevku / stránky

31. decembra 2009

Mgr. Erika Matwij

Expert pre problematiku nástupníctva v rodinných firmách, kouč a konzultant HR procesov.
Člen a asistent IVS v SR.
Bratislava


Vzdelanie a zameranie:


Vyštudovala som FF UK v Bratislave, odbor psychológia, a vo svojej odbornej príprave som sa venovala témam najmä z oblasti ľudských zdrojov, psychológie jednotlivca a tímu a personalistiky.

Absolvovala som rôzne výcviky v Modeli Virginie Satirovej pod vedením Mgr. Jany Rebeky Trepačovej, som absolvent STAR BASIC II., dvojročného výcviku a 8 rokov som asistent lektora.


Profesionálna činosť:


Vo svojej firme Human Inside sa venujem HR procesom vo firmách, špecializujeme sa na rodinné firmy, procesom nástupníctva a generačnej výmeny, emocionálnym a mentálnym procesom u oboch generácií v rodinných firmách. Pomáham vedeniu firiem prechádzať kritickými momentmi. Firma je živý organizmus a ja manažmentu pomáham získať celkový obraz o ich manažovaní a zamerať sa na tie oblasti, ktoré v zabezpečovaní bežnej prevádzky a napĺňaní strategických cieľov stoja mimo centra ich pozornosti.

Venujem sa aj lektorskej činnosti, v ktorej sa zameriavam na rôznorodé témy, či už z oblasti HR procesov, rozvoja soft skills (mäkkých zručností), komunikácie, obchodných aj manažérskych zručností, sebapoznania a pôsobím aj ako kouč v programoch one-to-one coachingu. V koučingu využívam komplexný prístup t. j. striedanie dynamického, systemického a humanistického spôsobu koučovania. Mám ukončený medzinárodný certifikovaný kurz koučingu TASC akreditovaný Medzinárodnou federáciou koučov ICF.


Kontaktné údaje:


Mobil:   ++421-948 48 84 73
E-mail   erika.matwij@gmail.com


Učenie Virginie Satirovej mi prinieslo do života oslobodenie, inú citlivosť k sebe a k druhým, objavovanie svojej sebaúcty, rešpektovať druhých a nachádzať u každého pozitívny úmysel... Obohacuje ma každou svojou časťou v každej časti môjho života – tak v mojej rodine, ako aj v profesionálnom živote.