Zverejnenie príspevku / stránky na vybrali.sme.sk Bookmark and Share Tlač / PDF príspevku / stránky

31. decembra 2009

PhDr. Valéria Hudáková

Klinická psychologička a psychoterapeutka.
Lektorka a členka výboru IVS.
Bratislava

Profesionálne zameranie:


Poradenská psychologička, rodinná terapeutka, lektorka a supervízorka v modeli Virginie Satirovej.


Kontaktné údaje:


Černyševského 10
851 01 Bratislava

Mobil:   0907 913 194
E-mail   valeriah62@gmail.com


Vzdelanie a výcviky

 • 1985 ukončenie jednoodborového štúdia psychológie FF UPJŠ Košice
 • 1988 rigorózna skúška FF UPJŠ
 • 1987 - 1988 výcvik asertivity (dr. Ľ. Beleš)
 • 1990 - 1991 výcvik v hypnoterapii podľa Miltona Ericksona, Brno (dr. Vladimír Dvoráček)
 • 1997 - 2010 výcviky v Modeli rastu a v Systemickej transformačnej terapii podľa Virginie Satirovej SR, ČR
 • 1998 - výcvik „Povedz to priamo“ vedený Paulou Englander-Goldenovou a Davidom Goldenom
 • 1999 - 2001 výcvik supervízorov v Systemickej transformačnej terapii podľa Virginie Satirovej, SR, ČR
 • 2002 - 2003 Práca so zármutkom a stratou pomocou modelu Virginie Satirovej, výcvik vedený Kathlyne Maki-Banmenovou
 • 2008 - 2009 Liečba traumy pomocou transformačnej systemickej terapie podľa Virginie Satirovej pri práci s rodinami s domácim násilím, výcvik vedený Kathlyne Maki-Banmenovou
 • marec 2010 - zapísaná do Zoznamu psychoterapeutov
 • december 2013 - ukončené špecializačné štúdium v odbore klinická psychológia na LF SZU  Bratislava


 • Odborná prax a profesionálne skúsenosti
 • 1985 - 2010 pedagogicko-psychologická poradňa v Trebišove, poradenská psychologička, od r. 2004 riaditeľka
 • 1995 - 1998 viedla výcviky asertivity pre učiteľov ZŠ a MŠ
 • od r. 1997 študuje filozofiu a model rodinnej terapie Virginie Satirovej
 • 1998 - 2009 viedla komunikačné tréningy „Povedz to priamo“ pre deti II. stupňa základných škôl
 • od r. 2000 vedie sebarozvíjajúce a komunikačné výcviky pre učiteľov a iné pomáhajúce profesie podľa modelu Virginie Satirovej
 • 2000 - 2010 pracovala so skupinami nezamestnaných
 • 2003 - 2005 viedla externý seminár na Prešovskej univerzite „Rodinná terapia Virginie Satirovej“
 • 2010 - 2017 DPL Hraň, psychoterapeutka, individuálna a skupinová psychoterapia
 • 2017 Klinika detskej hematológie a onkológie NÚDCH Bratislava, psychoterapeut (od 01.02.2017)
 • 2017 Súkromná ambulancia klinickej psychológie a psychoterapie, Černyševského 10, Bratislava (od 01.08.2017)


 • Odborné organizácie

  Je registrovanou členkou SKP a členkou SPS.


  Na prístupe Virginie Satirovej k človeku ju oslovuje nesmierna citlivosť, úcta a rešpekt ku každej ľudskej bytosti a viera a dôraz na spirituálnu dimenziu človeka. Od žiakov Virginie Satirovej, ktorí boli a sú jej učiteľmi (Walter F. Zahnd, Kathlyne Maki-Banmen, John Banmen a iní) sa učí byť terapeutom - sprievodcom, pátračom, podporou, povzbudením a predovšetkým chápajúcim a milujúcim človekom.

  Vo svojej práci s klientom využíva postupy, ktoré vedú k rastu osobnosti, otváraniu nových možností, podpore zdravia, odpusteniu a objavovaniu zdrojov pre šťastnejší a spokojnejší život.