Zverejnenie príspevku / stránky na vybrali.sme.sk Bookmark and Share Tlač / PDF príspevku / stránky

31. decembra 2009

Mgr. Jana Rebeka Trepačová

Andragogička a rodinná poradkyňa.
Lektorka a podpredsedníčka výboru IVS.
Bratislava


Profesionálne zameranie:


Poradenské služby pre jednotlivcov, pár, rodinu a skupinu, práca so stratou, zármutkom a traumou.

Lektorovanie a supervízia v modeli Virginie Satirovej, práca so skupinami, semináre, výcviky pre profesionálov i verejnosť, supervízie pre frekventantov a a absolventov psychoterapeutických výcvikov.


Kontaktné údaje:


Poradenské služby pre jednotlivca, pár a rodinu
Bratislava

Mobil:   ++421-903 474 857
E-mail   trepacovar@gmail.comVzdelanie a výcviky

 • 1989-1993 Filozofická fakulta Univerzity Komenského - katedra andragogiky, odborné zameranie: teória sociálnej starostlivosti
 • 1992-1993 Bálintovské skupiny
 • 1995 až doposiaľ Inštitút Virginie Satirovej - Systematický výcvik v modely Virginie Satirovej, vedený každoročne prof. Walterom F. Zahndom
 • 1996 tréning trénerov Josef Graf, Rakúsko
 • 1998 tréning trénerov Shaun Brown, Hackland Browne and Associates, Cambridge, Ontario
 • 1998 výcvik „Say it Straight“ (Povedz to priamo) vedený Paulou Englender-Goldenovou a Davidom Goldenom
 • 1999-2001 Avanta The Virginia Satir Network, IVS v Čr, IVS v SR - supervízny výcvik v Satir Systemic Therapy vedený Kathlyne Maki Banmenovou a Johnom Banmenom
 • 2002-2003 Práca so zármutkom a stratou pomocou modelu Virginie Satirovej, výcvik vedený Kathlyne Maki-Banmenovou, MA, RCC
 • 2002-2009 Nadstavbové supervízne stretnutia vedené Johnom Banmenom a Kathlyne Maki Banmenovou
 • 2002-2009 Nadstavbové supervízne stretnutia vedené Walterom F. Zahndom
 • 2007-2008 Akreditovaný tréning koučov, realizovaný spoločnosťou ARK Consulting, s.r.o.(osvedčenie 05/07)
 • 2008-2009 Liečba traumy pomocou transformačnej systemickej terapie podľa V. Satirovej pri práci s rodinami s domácim násilím, výcvik vedený Kathlyne Maki-Banmenovou, MA, RCC
Odborná prax a profesionálne skúsenosti
 • 1992-1993 Psychiatrická klinika Fakultnej nemocnice, Bratislava - sociálny pracovník
 • 1993-1995 Základná škola, Bratislava, sociálno-psychologický pracovník, tréningy so skupinami detí s poruchami správania
 • 1993-2010 súkromná lektorská a konzultačno-poradenská prax (16 rokov praxe)
 • 1993-2010 lektor, tréner/kouč komunikačných tréningov (16 rokov praxe)
 • 1994 Psychiatricka klinika Nové Zámky, sociálno-interakčný tréning
 • 1996-2010 IVS v SR, lektor krátkodobých kurzov v modely V.Satirovej (13 rokov praxe)
 • 2000-2003 Filozofická fakulta katedra psychológie v Bratislave, lektorka(prednášajúca) výberového seminára -model Virginie Satirovej
 • 2001-2010 poradenská prax v Satir Systemic Therapy (9 rokov praxe)
 • 2002-2010 IVS v SR supervízor krátkodobých kurzov v modely V.Satirovej (8 rokov praxe)
 • 2003-2005 IVS v ČR asistentka akreditrovaného výcviku v psychoterapii v Modely rastu podľa Virginie Satirovej - MOVISA I.
 • 2005-2006 IVS v SR lektorka dvojročného výcviku, systemická terapia a rast podľa modelu Virginie Satirovej - Basic, pre profesionálov v pomáhajúcich profesiách
 • 2006-2009 IVS v ČR lektorka akreditovaného výcviku v psychoterapii v Modely rastu podľa Virginie Satirovej - MOVISA II.
 • 2008-2009 IVS v SR riaditeľka, lektorka dvojročného výcviku, Systemická terapia a rast podľa modelu Virginie Satirovej - Basic, pre profesionálov v pomáhajúcich profesiách
 • 2008-2009 supervízorka vo výcviku, Liečba traumy pomocou transformačnej systemickej terapie podľa V. Satirovej pri práci s rodinami s domácim násilím, výcvik vedený Kathlyne Maki-Banmenovou, MA, RCC
Členstvo v odborných spoločnostiach
 • Slovenská psychologická spoločnosť
 • IVS v SR
 • IVS v ČR
 • Virginia Satir Global Network
 • Sako SR – Sloveská asociácia koučov