Zverejnenie príspevku / stránky na vybrali.sme.sk Bookmark and Share Tlač / PDF príspevku / stránky

1. marca 2010

Model rastu a rodina - Výpovede respondentov

PhDr. Anna Rybáriková, PhDr. Valéria Hudáková

Slovenská rodina na ceste zmien a rastu
pod vplyvom prístupu V. Satirovej

Svetová konferencia o rodine,
Praha, 16. – 19. máj 2007
2. časť


Výpovede respondentov

Keďže čísla nedokážu vystihnúť všetky odtienky života, dostali sme aj krásne a jedinečné osobné výpovede jednotlivcov, ktoré sú živým a zmysluplným doplnkom vecnej štatistiky (krátené):

1.   Vďaka satirovskému prístupu som pochopila, že nechcem žiť ďalej takým spôsobom ako doteraz, že chcem počúvať svoj vnútorný hlas, lepšie sa starať o seba, nielen o druhých. A že svet je lepším miestom, pretože ja v ňom som. Pomohlo mi hlavne to, že sa necítim vinná, keď sa starám o seba, že môžem niektoré veci pustiť, ak mi už doslúžili. Je krásne mať nádej, že môžem rásť a cítiť sa dobre, a že túto šancu má každá ľudská bytosť. Som rada, že som mala to šťastie poznať tento ľudský prístup.

2.   Model rastu V. Satirovej ma oslovil svojim humanizmom, spirituálnosťou, pozitívnym prístupom k životu a k človeku, bohatosťou nástrojov, hravosťou, ale aj zúplňovaním a systémovosťou, objavovaním, nachádzaním a spájaním častí obohacujúcich chápanie človeka, seba, rodín (i tej svojej), porozumeniu vnútorným uzlíčkom a ich rozuzľovaniu ... Tieto vzácne príležitosti, ktoré mi život naďalej „ponúka“, a ktorých vplyvu som sa otvorila, posilnili moju sebadôveru, dôveru a úctu k ľuďom, k múdrosti, rôznorodosti, bohatosti potenciálu života, ktorého som sama súčasťou a prejavom.

3.   Ďakujem výcvikom v Modeli V. Satirovej za to, že som objavila pocity, že som sa naučila prijímať a dávať dotyky, že som spoznala množstvo dobrých ľudí ... že som sa stala tolerantnejšou, že sa nebojím experimentovať, že som sa stala pokornejšou pred ľudskými osudmi. Ľutujem, že som neobjavila Model V. Satirovej v čase mojej začínajúcej praxe a začínajúcej výchovy detí, manžela a seba.

4.   Moje prvé stretnutie s V. Satirovou bolo na konferencii v r. 1987 v Prahe. Kozmopolitné vystúpenie Virginie bolo svedectvom, že sa dá rozumieť ľuďom aj bez slov a „liečiť“ ich tak isto, napriek nevyhnutnosti vzájomnej komunikácie. Jej práca ma uchvátila: vybrala si priamo z publika aktérov, na ktorých nám predviedla svojím typickým dramatickým prístupom základné druhy copingov a názorne aj spôsoby ako vyzerá neefektívna komunikácia v rodine. … Nebudem rozvíjať pracovný prínos - ten je pre mňa ako poradenského psychológa jasný. Snáď najmä odvahu skúšať s klientmi aj vsúvanie dramatických prvkov v podobe „sochania“, čo je nesmierne obohacujúce pre nedirektívnu prácu s klientom. V čom ma obohatila osobne? Pre mňa nezanedbateľné je poznanie po pátraní po zdrojoch a možnostiach, ktoré mi život ponúka. Stala som sa silnejšou vo svojich základoch, bez strachu, čo bude, ak moje plány v živote nevyjdú, lebo nie sme vždy ich strojcom, ako zvládať, keď je bolesť priveľká a chýba teplé objatie...A hlavne, že človek nikdy nie je sám, i keď sa tak niekedy cíti.

5.   Model V. Satirovej miveľmi pomohol profesijne i osobnostne, škoda len, že viac ľudí nemá možnosť zažiť aj takýto prístup.

6.   Vždy je dobré, keď si človek, ktorý pracuje s ľuďmi, môže uvedomiť, že má zodpovednosť za svoj osobný rast. Podľa mňa je to podmienka pre profesionálnu prácu pri pomoci druhým. Asi bez toho, aby človek najskôr porozumel sám sebe, nie je možné pomáhať otvárať cestu iným. ...Čo sa týka profesionality – na tomto poli som objavila množstvo inšpirácií, prostredníctvom ktorých môžem byť bližšie pri klientoch a viesť ich, alebo ich len pozastaviť- aby si uvedomili, kam kráčajú, alebo ich inšpirovať myšlienkou, či princípom. Pracovať satirovským prístupom je práca o rešpektovaní všetkých zúčastnených, o rozvíjaní lásky k sebe a druhým.

7.   Satirovský prístup mi priniesol radosť do života. Radosť z práce s ľuďmi a pre ľudí, z práce s pokladom ľudských emócií, z prijatia a rozvíjania. V osobnom živote som našla väčší pokoj a hľbku. Našla som mnoho šancí na spracovanie minulosti zvlášť kreatívnym spôsobom. Odkryli sa mi mnohé bohatstvá. Aj keď nikto nikdy neoddelí pôsobenie prístupu a život sám. Navždy budem obdivovať kreativitu, múdrosť a odvahu V. Satirovej využívať a spájať všetky nástroje, ktoré mala v dosahu svojho poznania v prospech ľudského rastu a ozdravovania rodiny. Najskôr ma párkrát prekvapilo, keď som našla väčšiu časť Deklarácie sebaúcty v Perlsovi, prácu s nedokončenými vecami z minulosti v geštalt, mapy, pozície a iné nástroje u ďalších kolegov Satirovej. To už som oceňovala tvorbu systému, rámca, úsilie a odvahu a toto som si z nej zobrala hlavne. Metodológiu jej práce. Určite by súhlasila s tým, že satirovský prístup nie je uzavretý systém, že treba k nemu pridávať, čo poslúži človeku k jeho rozvoju a zdraviu. A hlavne, čo prospeje rodine. Ako komunita satirovcov si hovoríme, že svet je lepším miestom, lebo my sme s pomocou Satirovej lepšími ľuďmi. Stále lepšími. Je to akoby som v živote našla pevný bod.

8.   Satirovský prístup .... veľmi ladil s mojou túžbou objavovať hlbiny ľudskej duše a odhaľovať dobro v človeku, lebo len to som videla ako liečivé pre človeka. .... V profesionálnom živote som získala viac nástrojov, ktoré pomáhajú lepšiemu pochopeniu sebe aj situácie mne, aj klientom. Cítim sa kompetentnejšia a menej bezmocná, no chce to neustále sa v tom zdokonaľovať, nestačí absolvovať kurz. ... Považujem tento prístup a prácu podľa neho za spájanie sa s ľuďmi na úrovni ľudskosti a dobra v nás. Chcem v tom pokračovať, aby som sa rozrástla ako košatý strom.

9.   Ak by som sa mala vyjadriť k satirovskému prístupu ... dalo mi to veľa, hlavne spoznala som viac samu seba, a tiež som viac pochopila fungovanie rodiny, že to môže ísť aj ináč a lepšie ako som si myslela. .... Myslím si, že mi tento prístup pomohol k zlepšeniu vzťahu s priateľom. .... Keď už nemôžem zmeniť vzťahy v mojej terajšej rodine, dúfam, že budem môcť prispieť ku skvalitneniu vzťahov v mojej budúcej vlastnej rodine.

10. Mojim dôvodom účasti na seminári nebol životný problém, ale rozšírenie obzoru, osobný rast a vedomie, že oblasť svojho vnútra, oblasť vzťahov, ako takých, nemám dosiaľ dokonale objavenú a pociťujem deficit poznania správania sa mňa, ľudí ktorých stretávam, v interpolácii so zážitkami, s prostredím a v existencii v konkrétnej pôvodnej rodine. …. Zaujímavá bola pre mňa filozofia nekongruentného správania a schéma akoby podmieneného reflexu vystupovania v určitých situáciách. ... Skrz sochania nekongruentných postojov som prišla k novému poznaniu: že človek kričiaci, zakazujúci, prikazujúci, mieriaci prstom.. vlastne jedným prstom ukazuje na mňa, ale tromi mieri na seba. … Satirovský postoj k sebe, svojim potrebám, k fungujúcemu vzťahu, mi pomohol zanalyzovať môj partnerský vzťah….. vďaka nemu som, na môj podiv, identifikovala, koľkých veľkých chýb som sa vo vzťahu dopustila ja – najzákladnejšia chyba: túžiac po slobode vo vzťahu, som v ňom fungovala neslobodne, závislo, zaťažujúco...

11. Tento prístup, ktorý som od začiatku vnímala ako nesmierne citlivý, rešpektujúci a tvorivý, mi učaroval. … Dnes, po rokoch môžem povedať, že prostredníctvom učenia V. Satirovej som našla väčší vnútorný pokoj, viac trpezlivosti so svojimi nedostatkami, viac porozumenia pre svojich blízkych, viac pokory, lásky a nádeje. S týmito „darmi“ predstupujem pred svojich klientov a snažím sa byť ich dobrým sprievodcom. O to isté sa snažím aj u svojich detí. Pochopila som, že najprv musím nájsť cestu k sebe, na konci ktorej je láskyplné sebaprijatie, a až potom môžem budovať cestu k iným. …


Záver

Vieme, že okrem učenia V. Satirovej sa na zmenách v rodinách absolventov výcvikov a klientov satirovského terapeutického vedenia podieľalo množstvo rôznych faktorov.

Ale je tiež možné, že na výcvikoch či na terapeutických sedeniach sa zúčastnili ľudia, ktorí sa rozhodli robiť niečo so svojím životom. Ich cesta bola nastúpená a Virginia Satirová, s jej učením, len posúvala ich životné osudy.

Akokoľvek to je, už len odpovede samotných účastníkov na náš dotazník svedčia o tom, že sa chceli podeliť so svojimi zmenami.

Žiaden dotazník nevystihne skutočný život človeka.

Každé poznanie, každý malý krôčik jednotlivca na ceste k hlbšej ľudskosti môže byť veľkým míľnikom v živote rodiny.


Pozn.: Príspevok je upravený.


Autorky prieskumu v tomto roku lektorujú tri semináre
„Vzťahy naše každodenné“:

0 comments:

Zverejnenie komentára