Zverejnenie príspevku / stránky na vybrali.sme.sk Bookmark and Share Tlač / PDF príspevku / stránky

26. februára 2015

IHLRN 2014


V dňoch 25. 9. - 5. 10. 2014 sa v Prahe konala 45. svetová konferencia IHLRN (International Human Learning Resources Network). Ide o organizáciu, ktorá rozvíja a podporuje myšlienku V. Satirovej o celoživotnom raste každého jednotlivca.

Na konferencii bolo prítomných asi 90 účastníkov z 11 krajín (USA, Kanada, Švajčiarsko, Nemecko, Izrael, Hawai, Slovensko, Česko a i.).

Hneď v úvode bol ocenený Inštitút V. Satirovej v SR (IVS). Ocenenie prebrala jeho riaditeľka PhDr. Hana Ščibranyová. A vzápätí prevzali ocenenie aj tri členky, trénerky, lektorky Inštitútu V. Satirovej v SR. Takto ich predstavujú na webovej stránke The Virginia Satir Global Network:


Mgr. Rebeka Trepačová

Rebeka začala študovať satirovský model asi pred 19 rokmi u Waltra Zahnda. Jej zaujatie pre satirovský model ju viedlo k učeniu sa aj u iných satirovských učiteľov a bola jednou zo zakladateliek Inštitútu V. Satirovej v Slovenskej republike. Cez svoju životnú energiu, spiritualitu, múdrosť, dobrotu srdca a profesionálne zručnosti ovplyvnila množstvo ľudí, ktorí nikdy o V. Satirovej nepočuli. Okrem využitia týchto zručností v individuálnom, párovom a rodinnom poradenstve učí tieto veci tiež vo svete bizinisu. Bola tiež jednou z tímu, ktorí sa podieľali na úspechu Svetovej konferencie o rodine v Prahe v r. 2007.

Rebeka je riaditeľkou 2-ročného výcvikového programu pre ľudí v pomáhajúcich profesiách. Je známa ako vynikajúca učiteľka podporujúca vytváranie zdravých vzťahov v rodinnom systéme a v náhradnej starostlivosti, stále skromná, ale dychtivá učiť sa aj od iných.


PhDr. Naďa Feketeová

Naďa je veľmi známou slovenskou trénerkou, supervízorkou a terapeutkou v Modeli rastu Satirovej. Ľudia ju vidia ako dynamickú ženu, odhodlanú dostať toľko informácií o satirovskej terapii, koľko sa len dá. Pátra a analyzuje nástroje a kroky satirovského modelu. Pozýva ľudí k rastu a zmenám. Je schopná predstavovať satirovské nástroje takou cestou, že ich človek môže skutočne pochopiť tak, aby mali na neho dopad. Spolu s Waltrom Zahndom prepísala a vydala jeho meditácie v knižke predstavenej na Svetovej konferencii o rodine v Prahe v r. 2007.

Naďa je dlhoročná obhajkyňa detí a pracuje na tom, aby ich ochránila pred zneužívaním alebo poškodením. Bojuje za nich aj na súdoch. Je tiež trénerkou a supervízorkou dlhodobého 4-ročného psychoterapeutického výcviku v Satirovej systemickej transformačnej terapii, ktorý je akreditovaný Ministerstvom zdravotníctva.


PhDr. Oľga Nemcová

Satirovský model sa stal súčasťou Oľginho života hneď vtedy, keď stretla Waltra Zahnda v r. 1997. S jej vlastnou múdrosťou a nadšením to, čo sa naučila, hneď aplikovala do vlastného rodinného života, blízkeho spoločenstva i do práce. Bola tvorivá a rázna pri získavaní rôznych povolení od Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny, aj od Ministerstva školstva.

Oľga bola a stále je zvedavou študentkou satirovského modelu a renomovanou terapeutkou, ktorá má dopady na životy mnohých klientov a rodín. Ovplyvnila mnohých kolegov, seniorov a študentov ako ich trénerka a supervízorka. Oľga je tiež tvorivou a dôležitou členkou výboru Inštitútu V. Satirovej v SR, tak isto ako človekom milujúcim svoju rodinu, vnúčatá a kolegov.


Okrem týchto významných ocenení, ktoré sú dôkazom, že sme plnohodnotnou súčasťou celosvetovej satirovskej rodiny, ako aj dôkazom kvalitného odborného pokračovania v učení V. Satirovej, sa členovia a členky IVS podieľali aktívnou mierou na programe a priebehu konferencie.

PhDr. Nadežda Feketeová bola členkou prípravného výboru celej konferencie.

Na vedení workshopov sa aktívne podieľali:

PhDr. Hana Ščibranyová a 
PhDr. Nadežda Feketeová:


Dysfunkčný bonding v primárnej triáde
Mgr. Rebeka Trepačová a 
PhDr. Valéria Hudáková:


Tanec so sebaúctou
Mgr. Rebeka Trepačová:

Kongruencia u psov
PhDr. Anna Rybáriková:

Partnerské vzťahy

PhDr. Oľga Nemcová, PhDr. Valéria Hudáková a PhDr. Anna Rybáriková viedli v jeden deň úvodnú spoločnú meditáciu v pléne pre všetkých účastníkov.

Tím asistentov a priaznivcov IVS v zložení Ľ. Tibenský, I. Pitková, B. Brichtová pripravil poster Mandala o Slovensku a v zložení B. Brichtová, I. Pitková, S. Lamačka pripravili výstavu fotografií zo života v MIXklube - nízkoprahovom centre pre deti a mládež a MIXáčiku - nízkoprahovom rodinnom centre, kde pracujú na princípoch učenia Virginie Satirovej.
Počas celej konferencie sme odborné i priateľské vzťahy nadväzovali ľahko – spájali nás odkazy a presvedčenia V. Satirovej, ako aj viera a dôvera v seba i druhých.

Zaznamenala PhDr. Anna Rybáriková
0 comments:

Zverejnenie komentára