Zverejnenie príspevku / stránky na vybrali.sme.sk Bookmark and Share Tlač / PDF príspevku / stránky

17. februára 2015

Pár viet k „Programu 2015“ pre verejnosť

„Sme ešte stále málo pripravení na to, aby sme boli živými modelmi rovnocennosti vo vzťahoch. Ľudské srdcia vždy túžili po prijatí inými ľuďmi, avšak myseľ ľudí nepochopila vždy správne, ako to dosiahnuť. To, že nemáme tento hlboko zakorenený pocit o ľudskej rovnocennosti, je pravdepodobne skutočnou príčinou vojen. Ešte sa potrebujeme veľa učiť, aby sme dokázali vytvárať pozitívne páry...“

Virginia Satirová
Kniha o rodine

Milí priatelia,
pred Vami je v poradí dvadsiaty celoročný program IVS v SR. Teší nás, že Vám aj tento rok môžeme ponúknuť pestrý výber seminárov a workshopov, pravidelných stretnutí, a prednášok pod vedením našich alebo zahraničných lektorov.

V roku 2015 na žiadosť verejnosti otvárame aj prvú jednoročnú rastovú skupinu STAR-RK, ktorá sa opakovane stretne na sérii troch nadväzujúcich stretnutiach a bude pracovať podľa aktuálnych očakávaní účastníkov v modeli Virginie Satirovej . Veríme, že aj v tomto roku privítame nášho obľúbeného prof. Waltera Zahnda z USA, ktorý bude viesť medzinárodnú rastovú komunitu a tradičnú mužskú skupinu Pripravili sme pre Vás aj iné ďalšie zaujímavé tematické semináre. Pokračovať bude ženská skupina a Program povedz to priamo 2-tréning kongruentnej komunikácie vo vzťahoch, môžete sa oboznámiť s tým, ako zvládať stres, ako viesť svoje deti a byť lepšími rodičmi svojim deťom. V tomto roku uskutočníme aj sebapoznávací seminár „JA vo vzťahu k JA - cesta k sebe a nebude chýbať ani seminár „Zdravé vzťahy“. V programe nájdete podrobnejšie informácie o všetkých seminároch, ako aj o našich ďalších stretnutiach a organizačnom zabezpečení vzdelávania v IVS v SR.

Lektorský a asistentský tím Vás srdečne pozýva pripojiť sa k zaujímavým medziľudským stretnutiam a zážitkom pri osobnom raste a želáme Vám šťastlivý a úspešný celý tento rok.

Ďakujeme Vám za Vašu doterajšiu priazeň a záujem.
Výbor IVS v SR

0 comments:

Zverejnenie komentára