Zverejnenie príspevku / stránky na vybrali.sme.sk Bookmark and Share Tlač / PDF príspevku / stránky

17. februára 2015

Pár viet k „Programu 2015“ pre profesionálov

„Sme ešte stále málo pripravení na to, aby sme boli živými modelmi rovnocennosti vo vzťahoch. Ľudské srdcia vždy túžili po prijatí inými ľuďmi, avšak myseľ ľudí nepochopila vždy správne, ako to dosiahnuť. To, že nemáme tento hlboko zakorenený pocit o ľudskej rovnocennosti, je pravdepodobne skutočnou príčinou vojen. Ešte sa potrebujeme veľa učiť, aby sme dokázali vytvárať pozitívne páry...“

Virginia Satirová
Kniha o rodine

Pred Vami je v poradí dvadsiaty celoročný program IVS v SR. Teší nás, že Vám aj tento rok môžeme ponúknuť pestrý výber seminárov, workshopov, pravidelných klubov, supervíznych stretnutí, výcvikov a prednášok pod vedením našich alebo zahraničných lektorov.

V roku 2015 začína už piaty dvojročný zážitkový výcvik pre pomáhajúce profesie STAR basic V. a pokračuje druhý štvorročný akreditovaný psychoterapeutický výcvik v modeli Virginie Satirovej (STAR-T) garantovaný SIVP, druhý rok prebieha nadstavbový výcvik v terapii párov a rodiny pre psychoterapeutov a poradcov STAR-TR. V tomto roku opäť pripravujeme výcvikovú skupinu pokročilých v hrovej terapii v pieskovisku „Satir in the Sand tray“ s obľúbenou kanadskou lektorkou Madeleine de Little a otvoríme aj novú skupinu pre začínajúcich záujemcov pre prácu v pieskovisku, ako aj iné zaujímavé tematické semináre. Záujemcovia z radov profesionálov sa podľa svojho záujmu môžu zúčastniť aj na ďalších seminároch a komunitách určených pre verejnosť (bližšie pozri Program 2015 pre verejnosť).V programe nájdete základné informácie aj o ďalších stretnutiach a organizačnom zabezpečení vzdelávania v IVS v SR.

Lektorský a asistentský tím Vás srdečne pozýva pripojiť sa k zaujímavým medziľudským stretnutiam a zážitkom pri osobnom poznávaní alebo profesionálnom vzdelávaní v rámci pripravovaných seminárov, stretnutí a výcvikov. Želáme Vám šťastlivý a úspešný celý tento rok.

Ďakujeme Vám za Vašu doterajšiu priazeň a záujem.
Výbor IVS v SR

0 comments:

Zverejnenie komentára