Zverejnenie príspevku / stránky na vybrali.sme.sk Bookmark and Share Tlač / PDF príspevku / stránky

31. mája 2010

Satir World Conference 2010Satir World conference 2010 sa koná v Hong Kongu v dňoch 16. - 19. júna a jej organizátormi sú Virginia Satir Global Network a Hong Kong Satir Center for Human Development. Konferencia poskytne terapeutom, poradcom, profesionálom v pomáhajúcich profesiách, manažérom ľudských zdrojov, akademickej obci a ľuďom, ktorí chcú vybudovať mierovejší svet, príležitosť zísť sa pri učení, zdieľaní, diskusii a presadzovaní Satirej presvedčení a učenia v sebe, rodinách a na pracoviskách. Taktiež bude platformou pre výmenu cenných skúseností medzi klinickými praktikmi praktizujúcimi rodinnú terapiu a humanistický prístup v našom svete.

Čestný prezident konferencie:
Maria Gomori, PhD.

Hlavní rečníci:
Jeffrey Zeig, PhD.
Dr. Wai-Yung Lee
Dr. John Banmen
Grace Cheung Pau Yi Kum, PhD.
Peter Cheung Ka Hing, PhD.

Hostitelia:
Virginia Satir Global Network
Hong Kong Satir Center for Human Development
Hong Kong Professional Counseling Association


15. jún 2010 (utorok)
Welcome Reception

16. jún 2010 (streda)
Slávnostné otvorenie: Dr. Maria Gomori
Hlavný prejav: Jeffrey Zeig, PhD.

17. jún 2010 (štvrtok)
Meranie teploty
Hlavný prejav: Dr. Lee Wai Yung
Hlavný prejav: Grace Cheung Pau Yi Kum, PhD.
Peter Cheung Ka Hing, PhD.

18. jún 2010 (piatok)
Meranie teploty
Plenárne zasadnutie

19. jún 2010 (sobota)
Hlavný prejav: Dr. John Banmen


Denne budú prebiehať paralelné sekcie:
Workshop
Klinická supervízia / konzultácia
Prezentácia výskumných referátov
Zdieľanie praktikov
Video sekcia

Za IVS v SR sa konferencie zúčastnia na vlastné náklady štyri lektorky (Hana Ščibranyová, Rebeka Trepačová, Valika Hudáková a Naďa Feketeová), za IVS ČR Renáta Koláčková. Členky nášho inštitútu patria medzi aktívnych účastníkov. O svojich prezentáciách a dojmoch z Hong-Kongu budú po návrate informovať na stránke inštitútu v samostatných článkoch.

Bližšie informácie o konferencii nájdete na http://www.satir2010.org/web/eng/programme.html.


0 comments:

Zverejnenie komentára